Siste oppdatering

Bevisstgjøring

Gjennom bevisstgjøring og kommunikasjon skal vi bidra til å definere datakvalitet og få brukere av matrikkelen til å definere hva som er godt nok for dem.

Film Hvorfor er matrikkelen viktig?

I denne filmen gir vi deg eksempler på hvorfor det er lurt å sjekke hva som er registrert i matrikkelen.

Podkast Matrikkelpodden

Janne Johnsen og Leikny Gammelmo fra prosjektet masterplan matrikkel tar i bruk podkast for å bringe matrikkelen ut til folket. Målgrupper er folk i fagmiljøet og "mannen i gata".

Bakgrunn Samfunnsøkonomisk analyse

I delprosjektet økt datakvalitet har det blitt gjort en samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Kartverket.

Det må kommuniseres tydeligere hvilken kvalitet matrikkeldata har, og hvilke alternative datakilder som kan benyttes. Dette krever god kommunikasjon kombinert med bedre merking av matrikkeldata.

Dette er det tredje av fem tiltaksområder som baserer seg på den samfunnsøkonomiske analysen fra 2019.

Kartverkets arbeid

Kommunikasjon er viktig i prosjekt masterplan matrikkel. Kommunikasjonsgruppen til prosjektet ble opprettet i 2019. Vi jobber med å øke bevisstheten omkring innholdet matrikkelen og hvordan den brukes.

Gjennom tiltak under tiltaksområde 3 skal Kartverket øke bevisstheten om datakvaliteten, både det som finnes i matrikkelen i dag og det som legges inn. Her er også andre aktører viktige bidragsytere. Dette er både for å informere brukere, og til arbeidet med å kartlegge hva som er god nok datakvalitet i arbeidet deres.

Tiltak Kartverket jobber med er:

 • Nettsidene om datakvalitet
 • Nyhetssaker og artikler i egne kanaler og tidsskrift
 • Foredrag og kurs
 • Matrikkelpodden
 • Utkast til nye regler for visualisering av eiendomsgrenser, startet sommeren 2020.

Om tiltaksområdet

Dataen i matrikkelen har ulik informasjonsverdi avhengig av hvilket formål den skal brukes til. I mange tilfeller antar aktører at informasjonen i matrikkelen er nøyaktig nok for formålet deres, noe som kan føre til at dataene brukes feil. Vi ønsker derfor i dette tiltaket å definere hva datakvalitet er og identifisere hva som er god nok kvalitet.

Vi kan øke bevisstheten omkring dette på tre ulike nivåer:

 • Presentasjon av data:
  Dataene må visualiseres slik at vi får et bedre bilde av hvor nøyaktige de faktisk er.
 • Klassifisering av nøyaktighet:
  Det må finnes en oppfatning om hvor nøyaktige datafeltene er.
 • Identifisering av hva som er nøyaktig nok:
  Vi må lage en oversikt over hva som regnes som nøyaktig nok. Vi ønsker at dette kan redusere avstanden mellom hvordan matrikkelen faktisk brukes og hva matrikkelen kan brukes til. På denne måten vil vi kunne gi brukerne en bedre opplevelse av kvaliteten.

Databruk og konsekvenser

Vi trenger oversikt over hvem som bruker matrikkelen og kvaliteten på dataene. Det er også viktig å vite hvilke konsekvenser det får hvis man legger inn feil eller mangelfull data.

Eksisterende data

Dette tiltaksområdet handler om å få oversikt over hvilke andre databaser og prosesser i samfunnet som har overlappende data med matrikkelen. Målet er å unngå dobbeltarbeid.

Føring av matrikkel

Det er viktig at opplysninger som skal inn i matrikkelen er riktige. Vi må derfor ha rutiner som sikrer dette. Rutinene må sikre at alle legger inn matrikkeldata på samme måte.

Innhenting av data

Vi skal ha gjort grundige undersøkelser av andre måter å heve datakvaliteten på før vi samler inn ny data til matrikkelen.

Mer om datakvalitet i matrikkelen

Del