Siste oppdatering

Sjekk hva som er tinglyst

Du kan selv slå opp i grunnboken hvis du ønsker å se hva som er tinglyst på en eiendom eller en borettslagsandel. Du må logge inn med ID-porten på Se Eiendom. 

Se grunnboken på nettet

Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom ved å gjøre et oppslag på eiendommen i Se Eiendom. Dette er en gratis innsynsløsning som krever innlogging gjennom ID-porten (minID, bankID osv). Du kan gjøre 10 søk per innlogging, men du kan logge inn på nytt igjen dersom du ønsker å gjøre oppslag på flere eiendommer.

Når du har funnet eiendommen velger du «Vis Grunnboken» (grønn boks ved siden av kartutsnittet), og logger inn i ID-Porten. Du vil da få tilgang til en oppdatert PDF-fil som viser «Hjemmel til eiendomsrett», «Heftelser» og «Grunndata».

Grunnboken er et offentlig register, og du kan derfor gjøre oppslag på de eiendommene du ønsker informasjon om.

Du kan se grunnboksbladet til eiendommen på Se eiendom

 

Finne dine rettigheter

Rettigheter gitt til deg eller din eiendom er synlig på grunnboksbladet til eiendommen hvor du har fått rettigheten. Det vil si at dersom du har en tinglyst veirett over naboens eiendom må du undersøke grunnboksbladet til naboen.

Bestille på nettet

Hvis du ønsker en utskrift fra grunnboken eller kopi av et tinglyst dokument, kan du bestille dette i vår nettløsning E-handel.

Du får dokumentene tilsendt per post innen en uke etter at du har lagt inn din bestilling. Du kan betale med bank- eller kredittkort.

Bestillinger av kopi av tinglyste dokumenter og grunnboksutskrifter blir ikke sendt ut på e-post fra Kartverket.

Les her om hvordan du bruker e-handel.

Her kan du bestille i E-handel


Bestille på papir

Hvis du ikke har anledning til å bestille i vår nettløsning kan du benytte deg av våre bestillingsskjema. Du må skrive på fødselsdatoen din og signere bestillingen. Dersom du ikke signerer kan vi ikke sende deg grunnboksutskriften eller dokumentet.

Dokumenter som er tinglyst før 1/1-1951

Dokumenter som er tinglyst før 1/1-1951 oppbevares i Digitalarkivet, som driftes av Arkivverket.

Velg "Bla i pantebøker" i Digitalarkivets nettside.

Om et dokument ikke er tilgjengelig i Digitalarkivet, vil Arkivverket være behjelpelig med å sende deg en kopi. Før du henvender deg til Arkivverket bør du kontakte vårt kundesenter for å få informasjon om dagboknummer, tinglyst dato, panteboksnummer og eventuelt sidetall. Dette er opplysninger Arkivverket må ha for å finne riktig dokument for deg.

Grunnbøkene du kan velge:

Del