Er du en av dem som mangler vegadresse?

Oversikten blir oppdatert hvert tertial.

Mange kommuner har de siste årene gjort en stor innsats og etablert vegadresser i sine kommuner. Likevel er det fortsatt en del nordmenn som ikke har vegadresser der de bor. Det er også noen få kommuner som fortsatt ikke har en eneste vegadresse.

Kommunenes ansvar

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge. Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet, og har i en årrekke vært en sterk pådriver for å innføre vegadresser der dette har manglet.

Årsaken til at en del kommuner ikke er kommet lenger, er mange steder at arbeid med adressering må konkurrere med andre viktige formål, som skole og eldreomsorg. Selv om vegadresser handler om liv og helse, er det ikke påbudt ved lov.

Hvorfor vegadresse?

Der man ikke har vegadresse, er den offisielle adressen en tallrekke som bygger på gårds- og bruksnummeret og som kalles matrikkeladresse (se faktaboks). Den er ikke spesielt egnet til å finne fram med, og enda vanskeligere å huske.

En presis adresse er mange steder en forutsetning for at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer skal finne raskt fram. Verdifulle minutter og i verste fall liv kan gå tapt på grunn av uklar kjørebeskrivelse.

Med stadig mer sentraliserte alarmsentraler kan man ikke lenger forvente lokalkunnskap hos den som tar imot nødtelefonen. Rett som det er oppstår det misforståelser når adressen som oppgis er mangelfull, ikke minst i områder der man fortsatt bare opererer med gårds- og bruksnummer, eller der det mangler adressenavnskilt (vegnavnskilt) og adressenummerskilt (husnummer).

Men det er ikke bare nødetatene som sliter med å navigere etter matrikkeladresse. De egner seg heller ikke for tilreisende og nyinnflyttede som ikke er kjent i kommunen.

Vegadresser er til uvurderlig hjelp også for en lang rekke virksomheter som skal betjene innbyggerne i en kommune, fra drosjer og postverk til hjemmesykepleien og vareleverandører.