Basisdatautvalget skal

  • behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata
  • gi innspill til kurs/ kompetanseheving innen etablering, vedlikehold og tilgjengeliggjøring av basis geodata
  • videreutvikle rutinene for vedlikeholdsarbeidet innen Geovekst

Kartverkets sentrale informasjon om Geovekst 

Basisgeodatautvalget 2020
Representant forNavnKommer fra
Kommunene Ytre Namdal Ingunn Lysø Nærøysund kommune
Kommunene Indre Namdal Elisabeth Vollmo Bjørhusdal Grong kommune
Kommunene Innherred Jarle Rennan (leder) Inderøy kommune
Kommunene Værnes Arild Overrein Stjørdal kommune
Kommunene Fosen Trude Iversen Hårstad Åfjord kommune
Kommunene Orkdalsregionen John Aune Heim kommune
Kommunene Trøndelag sør Asbjørn Langen Melhus kommune
Kommune Gudmund Melland Trondheim kommune
Landbruket i Trøndelag Gaute Arnekleiv FMTR
Fylkesmannen Julia Olsson FMTR
Veg (europa- og riksveger) Turid Finstad Statens vegvesen region midt
Veg (fylkesveger) Guri Markhus Trøndelag fylkeskommune
Jernbane Håvard Moe Bane NOR SF
Energiverk Roger Espen Trønderenergi
Energiverk Tor Åge Wågø Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Kartverket Lars Mardal KV Trøndelag
Kartverket Alf Egil Aaberge KV Trøndelag
Kartverket Jon Endre Kirkholt KV Trøndelag
Kartverket Anders Østeraas KV Trøndelag

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Trøndelag: alf.egil.aaberge@kartverket.no og jon.endre.kirkholt@kartverket.no