Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

8 Kystradio – MSI, lyttevakt og værmeldinger

Kystradioen kringkaster Maritime Safety Information (MSI) og værmeldinger på MF primærkanaler, ledige VHF arbeidskanaler og Navtex. Mer informasjon finner du på kystradio.no.

Kystradiostasjoner

Kystradio sør:

 • o/Tjøme: MF primærkanal K-251
 • o/Farsund: MF primærkanal K-291
 • o/Rodaland: MF primærkanal K-260
 • o/Bergen: MF primærkanal K-272
 • o/Florø: MF primærkanal K-256
 • o/Ørlandet: MF primærkanal K-290

Kystradio nord:

 • o/Sandnessjøen: MF primærkanal K-266
 • o/Bodø: MF primærkanal K-286
 • o/Andenes: MF primærkanal K-249
 • o/Bjørnøya: MF primærkanal K-270
 • o/Jan Mayen: MF primærkanal K-277
 • o/Vardø: MF primærkanal K-267
 • o/Berlevåg: MF primærkanal K-261
 • o/Hammerfest: MF primærkanal K-241
 • o/Svalbard: MF primærkanal K-273
 • o/Svalbard HF: MF primærkanal K-401

Nærmeste Kystradiostasjon kan nås ved å slå telefonnummer 120.

Fra telefoner som krever nasjonalt innvalg for å ringe til Norge (gjelder noen satellittsystem) må en nytte direktenummer:

Kystradio nord: +47 75 52 89 25
Kystradio sør: +47 51 69 00 44

Alle kystradiostasjonene mottar og registrerer Safe Sea Net-meldinger (SSN), Arrival Notification og Reporting Point direkte i Kystverkets SSN-system.

8.1 Rutiner for Maritime Safety Information (MSI)

Særlige viktige navigasjonsvarsler, samt stormvarsler (styrke 9 og oppover) varsles med DSC på MF og VHF etterfulgt av annonsering på VHF K-16 og 2182 kHz straks etter mottak fra Meteorologisk institutt eller Kystverket. Varslet leses deretter ut på annonserte arbeidskanaler.

Viktige navigasjonsvarsler og kulingvarsler (mindre enn styrke 9) annonseres kun på VHF K-16 og 2182 kHz før utlesing på annonserte arbeidskanaler. Kuling- og stormvarsler gjentas to ganger i de påfølgende faste sendetider.

Navigasjonsvarsler gjentas i de to påfølgende faste sendetider, og deretter en gang i døgnet (kl. 10.33 UTC) i 7 dager. Utenom dette leses numrene til gyldige navigasjonsvarsler (still in force) i alle faste sendetider inntil kansellering.

Kanal 260 (Rogaland) brukes ikke ved faste sendetider til MSI meldinger da området dekkes av sendere i Farsund og Bergen.

Navtex

I Navtex-systemet sendes særlige viktige meldinger straks ved mottak. Navigasjonsvarsler blir gjentatt i de faste sendetider inntil kansellering. Kuling- og stormvarsler blir gjentatt en gang i den påfølgende faste sendetid.

8.2 Sendetider MSI

Sendetider for MSI + Tfc List på telefoni (UTC) er:

 • kl. 02.33
 • kl. 06.33
 • kl. 10.33
 • kl. 14.33
 • kl. 18.33
 • kl. 22.33

Sendetider for Navtex (UTC)

SendestedTidTidTidTidTidTidRange
Svalbard (A) 00001 0400 08002 12001 16003 2000 450 nm
Vardø (C) 00201 0420 0820 12201 16203 2020 450 nm
Bodø (B) 00101 0410 0810 12101 1610 2010 450 nm
Ørlandet (N) 02101 0610 1010 14101 1810 2210 450 nm
Rogaland (L) 01501 0550 0950 13501 1750 2150 450 nm
Jeløy (M)* 02001 0600 1000 14001 1800 2200 150 nm

1) Inkludert værmelding
2)
Inkludert israpport
3)
Inkludert israpport på tirsdager
* Dekker Oslofjorden og Skagerak.
Range indikerer senderens antatte rekkevidde i nautiske mil

Utsendelser av MSI på HF-NBDP for det polare området

HF-NBDP (telex) ekspederes av Vardø radio via sender på Svalbard.

Sendetider MSI HF NBDP NAVAREA-XIX (UTC):

 • Frekvens 8416,5 kHz: kl. 06.30 og 18.30
 • Frekvens 4210,0 kHz: kl. 06.45 og 18.45

Isvarsel over HF NBDP

Sendes vintertid i forbindelse med værvarsel for METAREA XIX, tirsdager kl. 23.00 UTC på 8416,5 kHz og kl. 23.15 på 4210,0 kHz.

Sendetider for værvarsel HF NBDP METAREA-XIX (UTC):

 • Frekvens 8416,5 kHz: kl. 11.00 og 23.00
 • Frekvens 4210,0 kHz: kl. 11.15 og 23.15

8.3 Lyttevakt

Nødkanaler

Norge har per i dag ingen lyttevakt på HF-kanaler. Ut over dette lytter Kystradioen på alle maritime nødkanaler:

 • VHF DSC (k 70)
 • VHF tale (k 16)
 • MF DSC distress (2187,5 kHz) Oppfølging på talekanal 2182 kHz

I tillegg lytter Kystradioen 24/7 på følgende kanaler:

 • MF DSC internasjonal (2189,5 kHz)
 • Alle VHF arbeidskanaler

Skip oppfordres til å ta kontakt med norske kystradiostasjoner ved hjelp av Digital Selective Call (DSC). Ved bruk av MMSI nummer 002570000 i oppkallet velger systemet automatisk nærmeste norske kystradiostasjon.

Nedleggelse av lyttevakt på MF talekanal

Fra 1. mars 2018 avslutter Kystradio lytting av alle MF talekanaler. Fra denne datoen vil det kun lyttes på DSC. Alle talekanalene vil fortsatt være i drift, men kun etter oppkall ved bruk av DSC.

8.4 Værvarsel

Lokalt værvarsel for kystnære strøk annonseres på k 16 og leses ut på VHF arbeidskanaler hver dag kl. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 og 21.00 lokal tid. Værvarsel for havområdene annonseres ikke på oppkallskanaler. Varslene sendes kun ut på et utvalg av MF-kanaler til annonserte tider:

Sør for 65° N:

 • Farsund (kanal 291) UTC: 12.15 og 23.15
 • Rogaland (kanal 260) UTC: 12.15 og 23.15
 • Bergen (kanal 272) UTC: 12.15 og 23.15
 • Florø (kanal 256) UTC: 12.15 og 23.15
 • Ørlandet (kanal 290) UTC: 12.15 og 23.15

Nord for 65° N:

 • Sandnessjøen (kanal 266) UTC: 12.03 og 23.03
 • Andenes (kanal 249) UTC: 12.03 og 23.03
 • Jan Mayen (kanal 277) UTC: 12.03 og 23.03
 • Hammerfest (kanal 241) UTC: 12.03 og 23.03
 • Berlevåg (kanal 261) UTC: 12.03 og 23.03
 • Vardø (kanal 267) UTC: 12.03 og 23.03
 • Svalbard (kanal 273) UTC: 12.03 og 23.03
 • Svalbard (kanal 401) UTC: 12.03 og 23.0

Værvarslingstjeneste fra Meterologisk institutt

Meteorologisk institutt utarbeider værvarsel for kyst- og havområdene i Norge.

Vær- og bølgevarsel for maritime brukere er tilgjengelig på yr.no/hav_og_kyst.

Til toppen