Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

3 Tracings

For å lette arbeidet med å rette sjøkart og å redusere arbeidsmengden med kartrettelser tilbyr Kartverket en tracingtjeneste som hjelpemiddel til Efs-meldingene.

Kartverket tilbyr tracings til sjøkart i hoved- og havnekartserien og er gratis tilgjengelig for nedlasting gjennom den digitale Efs-tjenesten, kartverket.no/efs. Tracingene finner du også ved å søke i Efs-tjenesten. Brukeren må selv printe ut tracingene. I arkivet med pdf-utgaver av Efs kan du i tillegg laste ned alle tracinger tilhørende den enkelte Efs-utgaven. Dette gjelder tracings fra år 2014.

Se video om hvordan du bruker tracings.

Brukerveiledning til tracing

Tracingen er ment som et hjelpemiddel til meldingen publisert i Etterretninger for sjøfarende, og skal ikke brukes uten sin korresponderende melding. I nedre høyre hjørne på tracingen er det angitt hvilket gjeldende kart og hvilket meldingsnummer som tilhører tracingen.

Ved utskrift av tracing på egen skriver må en forsikre seg om at printeren er satt opp til å skrive ut uten skalering. Anbefalt papir for utskrift er kalkerpapir.

Tracingen plasseres  parallellt på kartet ved hjelp av påtegnet gradnett. Gradnettet på tracingen korresponderer til gradnettet på kartet den er produsert til. Gradnettet har påført lengde- og breddegrad slik at det er enklere å plassere ut tracingen. P

Ettersom kartet er trykket på papir, som er et levende materiale som krymper og utvider seg ved endringer i temperatur og luftfuktighet, vil en kunne observere forskjell på tracing og kart. Da skal en bruke kystkonturen i tracingen til å plassere den på kartet. Plasseringen av tracingen på kartet er spesielt viktig når en skal endre lyktesektorer for å sikre at sektorene får de korrekte vinklene.

Uttegning av objekter på kartet

Når tracingen er plassert riktig på kartet vil objektet som skal endres havne på rett sted. Bruke en stikkpasser til å perforere tracingen og marker i kartet hvor det nye objektet skal tegnes inn. Hvilke objekter som skal settes inn, flyttes, endres eller slettes er angitt i korresponderende Efs-melding og er angitt som tekst og symbol på tracingen.

Når de nødvendige punktene er markert i kartet kan en tegne ut objektet. Symbolisering i kartet skal være i henhold til den som er angitt på tracingen.

Når et objekt skal slettes angis det ved et slettesymbol (kryss) i tracingen, samt en tekst om at objektet skal slettes.

Til toppen