Siste oppdatering

Kor stort er Noreg?

Her finn du storleiken på norsk landareal, og dessutan kva for kommunar som er størst og minst i landet.

Storleiken på Noreg

  • Fastlands-Noreg: 323 810 km²
  • Svalbard (inkl. Bjørnøya): 61 022 km²
  • Jan Mayen: 377 km
  • Kongeriket Noreg: 385 207 km²

Landareal per kommune

  • Størst: Guovdageaidnu – Kautokeino 9707,34 km2
  • Minst: Kvitsøy 6,29 km2

Innsjøareal i kommunane

  • Guovdageaidnu – Kautokeino, 704,22 km2
  • Relativt mest: Hole 30 %
  • Minst: Kvitsøy 0,01 km2
  • Relativt minst: Hvaler 0,07 %

I tabellen under kan du sjå det totale arealet for kommunen din. Statistikken viser utstrekninga i kvadratkilometer (km2) delt i arealtypar som skog, dyrka mark, tettstad, havflate og innsjø pr 01.01.2024 (rull sidevegs for å sjå meir).

Arealstatistikken bygger på den landsdekkande kartdatabasen N50 Kartdata (målestokk 1:50 000).

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkefølge ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søke i tabellen.

Finn arealstatistikk for din kommune

Del
XPPT