Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kor stort er Noreg?

Her finn du storleiken på norsk landareal, og dessutan kva for kommunar som er størst og minst i landet.

Storleiken på Noreg

  • Fastlands-Noreg: 323 810 km²
  • Svalbard (inkl. Bjørnøya): 61 022 km²
  • Jan Mayen: 377 km
  • Kongeriket Noreg: 385 207 km²

Landareal per kommune

  • Størst: Guovdageaidnu – Kautokeino 9707,34 km2
  • Minst: Kvitsøy 6,29 km2

Innsjøareal i kommunane

  • Guovdageaidnu – Kautokeino, 704,22 km2
  • Relativt mest: Hole 30 %
  • Minst: Kvitsøy 0,01 km2
  • Relativt minst: Hvaler 0,07 %

I tabellen under kan du sjå det totale arealet for kommunen din. Statistikken viser utstrekninga i kvadratkilometer (km2) delt i arealtypar som skog, dyrka mark, tettstad, havflate og innsjø pr 01.01.2024 (rull sidevegs for å sjå meir).

Arealstatistikken bygger på den landsdekkande kartdatabasen N50 Kartdata (målestokk 1:50 000).

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkefølge ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søke i tabellen.

Finn arealstatistikk for din kommune

Share
XPPT