Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Fakta om Noreg

Kartverket er ei viktig kjelde til offisiell informasjon om norsk geografi, om alt frå kommunar og fylke til fjelltoppar, djupaste fjordar og landets midtpunkt.

Finn fakta

Høgaste fjell i kvar kommune

Å samle fjelltoppar er ein stor hobby for mange. Her finn du dei høgaste fjelltoppene i kvar kommune. Planlegg din neste fjelltur! 

Norske fylke og kommunar

Frå 2024 har Noreg 15 fylke og 357 kommunar. Sjå heile oversikta og finn kommune- og fylkesnummer her. 

Kor stort er Noreg?

Kartverkets arealstatistikk viser at Noreg, inkludert Svalbard og Jan-Mayen, er 385 207 kvadratkilometer. Største kommune er 1500 gonger større enn den minste.

Ein stad går grensa

Kartverket forvaltar alle riksgrensene, fylkes- og kommunegrensene og underliggjande kretsar. Sommaren 2020 starta arbeidet med å gå opp grensa mellom Noreg og Sverige, og arbeidet er venta å vere ferdig i 2024. 

Nyttig

Ytterpunkta

Veit du kor Noregs nordlegaste, sørlegaste, austlegaste og vestlegaste punkt er? Oversikta vår omfattar både fastlands-Noreg, øyene rundt, Svalbard og Jan Mayen.

Største øyer

Veit du kva for øyer som er størst i Noreg? Vi har laga ei oversikt med dei 100 største øyene i Noreg, med unntak av Svalbard.

Midtpunktet i Noreg

Kartverket har finrekna: Midtpunktet i Noreg, også kalla arealtyngdepunkt, ligg i Trøndelag, nærare bestemt ved Steinkjer. Her er lista med midtpunkt i alle norske fylke og kommunar.

Share