Siste oppdatering

Tilsette ved Kartverket Møre og Romsdal

Kartkontoret i Møre og Romsdal har for tida 9 tilsette.

E-post til Kartverket sitt fylkeskartkontor i Møre og Romsdal: molde@kartverket.no

 

Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Kari Aalvik Buset (fylkeskartsjef) Geovekst, Noreg digitalt 32118590 / 41681028 kari.buset
Wenche Mork Stedfortredar, matrikkel-ansvarleg 32118596 / 45468223 wenche.mork
Geir Ingebretsen Geovekst-ansvarleg, FKB-ansvarleg 32118589 geir.ingebretsen
Trude Helen Fosse Lien FDV-ansvarleg, FKB, vegnett 32118587 trude.helen.fosse.lien
Sverre Steinnes FDV, matrikkel 32118599 sverre.steinnes
Kathrine Bögelsack Plandata, universell utforming, temadata, DOK 32118583 kathrin.bogelsack
Sven Michaelis Plan-ansvarleg, IT-drift, universell utforming 32118588 sven.michaelis
Marianne F. Kjelstad Geovekst, FKB, webredaktør 32118761 / 97635079 marianne.fagerland.kjelstad
Turid Elde Geovekst, FKB 32118595 turid.elde
Berit Sandnes Stadnamn-ansvarleg, SSR (kontor i Trondheim) 32118782 berit.sandnes

 

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold, DOK = Det offentlige kartgrunnlaget

Del