Siste oppdatering

Arbeidsutval for plan- og temadata i Møre og Romsdal

Arbeidsutvalet for plan- og temadata i Møre og Romsdal er representert med GIS/ geodatapersonell. Desse kan hente inn anna fagpersonell ved behov.

Oppgåvene er knytt til etablering, forvaltning og bruk av plandata og tematiske geodata. Utvalet skal gje forslag til aktuelle prosjekt, innspel til geodataplanen, og forslag til kurs/kompetanseheving innan fagområda.

Medlemmer i arbeidsutval for plan- og temadata

Representant for Navn Kommer fra
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Suleyman Chukeli Miljøvernavdelinga
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kristin Eide Miljøvernavdelinga
Møre og Romsdal fylkeskommune Even Tranmæl Plan og analyse
Statens vegvesen Turid Solheim Statens vegvesen
Kommunane Andreas Aarbakk Johansen Hustadvika kommune
Kommunane Arne Neumann Ålesund kommune
Kommunane Marte Rødseth Kvakland Vestnes kommune
Kommunane Bjørge Stavik Aukra kommune
Kartverket Sven Michaelis Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Kathrin Bögelsack Kartverket Møre og Romsdal
Del