Noreg digitalt i Møre og Romsdal

Kartverket ved fylkeskartkontora skal etablera ein felles arena i fylka for arbeidet med datagrunnlag som inngår i Noreg digitalt.

XPPT