Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Agder

Kartverket Agder har kontor i Kristiansand, og har for tiden 12 ansatte.

E-post til Kartverket Agder: kristiansand@kartverket.no

 

Ansatte ved Kartverket Agder
Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Lars Fredrik Gyland Fylkeskartsjef 32118543 / 91828651 lars.fredrik.gyland
Åsulv B. Stormoen Stedfortreder, matrikkel, Geovekst 32118548 asulv.stormoen
Maria Ellingsen Matrikkel, stedsnavn 32118547 maria.ellingsen
Dag Andersson SSR og stedsnavn 32118545 dag.andersson
Anne Marit Bjelland FDV-ansvarlig, Sentral FKB 32118550 anne.marit.bjelland
Karine Gystøl Plan- og temadata, DOK, Felles kartdatabase (FKB) 32118553 karine.gystol
Steinar K. Karlsen Felles kartdatabase (FKB) 32118542 steinar.karlsen
Torbjørn M. Larsen Matrikkel, flybilder, vegnett 32118549 torbjorn.larsen
Mika Sundin FKB-ansvarlig, mottakskontroll 32118557 mika.sundin
Pål Tanem Prosjektledelse Geovekst og samfinansieringsprosjekter 32118552 pal.tanem
Ben Worsley Stedsnavn, FYSAK 32118517 ben.worsley
Marianne Andersen Mottaktskontroll av FKB-prosjekt og FDV 32118521 marianne.andersen
Marianne Fagerland Kjelstad (kontorsted Molde) Webredaktør 32118761 marianne.fagerland.kjelstad

 

Ansatt ved Kartverket Oslo og Viken med kontorplass i Kristiansand
Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Karl Ravnaas Plan- og temadata 32118516 karl.ravnaas
Del