Siste oppdatering

Geoveksts produktspesifikasjoner

Geovekst-samarbeidet er eier av mange produktspesifikasjoner. Her finner du en samlet oversikt.

Alle produktspesifikasjonene for kart- og geodata ligger tilgjengelig på Geonorge.no.

Felles kartdatabase (FKB)

FKB er en samling primærdatasett som samles inn og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene i en kommune.

Generelle dokumenter

Produktspesifikasjoner for de ulike FKB-datasettene

SOSI-produktspesifikasjon Fotogrammetrisk registreringsinstruks
FKB-AR5 4.6 Ikke relevant
FKB-Arealbruk 4.61 Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 4.61
FKB-Bane 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Bane 4.6
FKB-BygnAnlegg 4.61 Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 4.61
FKB-Bygning 4.61 Fotogrammetrisk FKB-Bygning 4.61
FKB-Høydekurve 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Høydekurve 4.6
FKB-Ledning 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Ledning 4.6
Forvaltning LedningEl 4.5
Forvaltning LedningBelysning 4.5
Forvaltning LedningBane 4.5
Forvaltning LedningEkomm 4.5
Vedlegg1 til FKB-Ledning (pdf)
FKB-LedningVA 4.61 Fotogrammetrisk FKB-LedningVA 4.6
FKB-Lufthavn 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn 4.6
FKB-Naturinfo 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Naturinfo 4.6
FKB-Tiltak 4.6 (pdf) Ikke relevant
FKB-Servitutt 4.6 Ikke relevant
FKB-TraktorvegSti 4.6 Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 4.6
FKB-Vann 4.61 Fotogrammetrisk FKB-Vann 4.61
FKB-Veg 4.61 Fotogrammetrisk FKB-Veg 4.61
FKB-Vegnett 4.03 Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.6

 

FKB-produkter

FKB-produktene er avledet av FKB-dataene og andre primærdatakilder som for eksempel matrikkeldata.

 Andre produktspesifikasjoner

Dette er produktspesifikasjoner for leveranse av data etter datainnsamling med flybåren bilde- eller lasersensor.

Del