Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Droneforum for Trøndelag

Droneforumet hadde sitt første møte i mars 2022. Møteplassen er opprettet etter vedtak i fylkets Basisdatautvalg. Forumet har som mål å være et sted der droneinteresserte i Trøndelag kan dele erfaringer og kunnskap.

Droneforum Trøndelag – møteplass på Teams

Droneforum Trøndelag har opprettet en egen kanal på Kartverkets Teams-plattform.

For å få tilgang/ informasjon om pålogging, kan du sende e-post til: trondelag@kartverket.no

Pågående aktivitet i forumet

Erfaringsdeling, innspill og diskusjon knyttet til bruk av droner er viktig i forumet. For eksempel prosedyrer for å legge inn ortofoto basert på droneopptak i Norge i bilder.

Prosjekt Kjønstadmarka er et sånt prosjekt (Innherred kommunesamarbeid)

Ajourføring av FKB-data med grunnlag i dronebilder er under utprøving. I midten av juni 2023 ble det utført droneopptak i Åfjord sentrum. Ortofoto var på plass i Norge i bilder i august.

Arbeid med å teste ut ajourføring av FKB-data for området pågår.

Dronebasert ortofoto Åfjord 

Mål

Innarbeide rutiner for levering av data til Norge i bilder i henhold til gjeldende kravspesifikasjoner. Kontroll og publisering av nye prosjekter bli da mer automatisert.

Prøve bruk av dronebilder som grunnlag for ajourføring av FKB-data.

En ny variant av dronebilder er såkalte 360-bilder. Eksempler fra Trøndelag foreligger allerede.

Hjemmesiden til Orkland kommune

Share