Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Droneforum for Trøndelag

Droneforum Trøndelag hadde sitt første møte i mars 2022. Møteplassen ble opprettet etter vedtak i Basisdatautvalget for Trøndelag. Forumet har som mål å være et sted der droneinteresserte i Trøndelag kan dele erfaringer og kunnskap.

Droneforum Trøndelag – møteplass på Teams

Droneforum Trøndelag har nå opprettet en egen kanal på Kartverkets Teams-plattform.

For å få tilgang/ påloggingsinformasjon, kan du sende e-post til: trondelag@kartverket.no

Om pågående aktivitet i forumet

På forumkanalen pågår det aktivitet med erfaringsdeling og innspill knyttet til droneproblemstillinger som for eksempel prosedyrer for å få dronebaserte ortofoto lagt inn i Norge i bilder.

Flere ortofotoprosjekter basert på drone er allerede tilgjengeliggjort i Norge i bilder, se for eksempel prosjekt Kjønstadmarka produsert av Innherred kommunesamarbeid.

Målet er å innarbeide rutiner for å kunne levere data til Norge i bilder i henhold til gjeldende kravspesifikasjoner slik at nye prosjekter kan kontrolleres og – dersom alt er i orden, publiseres med høy grad av automatisering.

Prosjekt Kjønstadmarka

En annen aktuell bruk av dronebilder er som grunnlag for ajourføring av FKB-data. Utprøving i mindre testområder er oppe til diskusjon.

En ny variant av dronebilder er såkalte 360-bilder. Eksempler fra Trøndelag foreligger allerede.

Hjemmesiden til Orkland kommune

Share