Produsentar som vil vise sjøkartdata frå Kartverket i sine løysningar må inngå ein avtale med Kartverket. Avtalen stiller krav til produsent/distributør av kartløysingar om at dei forpliktar seg til å laste ned oppdaterte sjøkartdata minimum éin gong i månaden frå Kartverket. Samstundes skal også sluttbrukarane få moglegheit til å laste ned oppdaterte elektroniske sjøkart-data via produsenten si eiga oppdateringsordning, gratis eller mot betaling.

Elektroniske sjøkart-data til kartplottarar

Tabellen visar distributørar av elektroniske sjøkart som nyttar sjøkartdata frå Kartverket.

Distributørar av elektroniske sjøkart til kartplottarar
Distributør Sjøkartdata frå Kartverket oppdaterast
BIST - www.gpsnauticalcharts.com 1 gong i månaden
Navico/C-MAP - www.c-map.com Kvar 3. månad
Chartworld - www.chartworld.com 1 gong i månaden
Euronav Ltd. - www.euronav.co.uk 1 gong i månaden
Garmin - www.garmin.com 2 gongar i året
Geogarage - www.justmagic.com 1 gong i månaden
Navionics - www.navionics.com 2 gongar i månaden
Norcom Technology - www.norcom-technology.co.uk Kvar 3. månad
Olex AS - www.olex.no 2 gongar i månaden
Pocket Mariner Ltd.- https://pocketmariner.com/ 1 gong i månaden
Transas Marine Ltd - www.transas.com 2 gongar i månaden
SeaPilot AB - www.seapilot.se 1 gong i månaden

Oppdatering

Distributørane som lastar ned oppdateringar to gonger i månaden kan skilte med eit ekstra «stempel» i sin marknadsføring som seier at «Kartinnholdet er oppdatert i henhold til Kartverkets standard». Dette betyr at kartinnhaldet er på nivå med dei offisielle norske sjøkarta (POD) som oppdaterast med rettingar frå Etterretninger for sjøfarende (Efs) kvar fjortande dag.

Gratis programvare

Oppdaterte norske elektroniske sjøkartdata er også tilgjengeleg for det opne kartplotterprogrammet OpenCPN. Distributør Renate Rosner Consult S.L. (RRC) representerer OpenCPN. Kartverket sine sjøkartdata oppdaterast kvar veke og kan lastast ned via OpenCPN sin kartkatalog og nettbutikk O-charts.

Seapilot tilbyr elektroniske sjøkartdata gjennom gratis app for fritidsnavigasjon, se https://www.seapilot.com/.

Båtsportkart

Tabellen visar distributørar av norske båtsportkart som nyttar sjøkartdata frå Kartverket.

Distributørar av norske båtsportkart
Distributør Sjøkartdata frå Kartverket oppdaterast
Nordeca AS -  www.nordeca.com Årleg
NV-Verlag - www.nv-verlag.de Årleg

ENC vs. kartplottar

Produsentar av elektroniske sjøkart til kartplottarar kan få tilgang til kartdata frå Kartverket som dei nyttar i sin programvare. Desse kartløysingane er ikkje offisielle og regnast ikkje som autoriserte sjøkart. Det er altså forskjell på offisielle elektroniske sjøkart (ENC) til bruk i eit ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), som er regulert av internasjonale standardar, og elektroniske sjøkart som brukast i kartplottarar.

Les meir om ENC på kartverket.no og www.primar.org.