Rette i landkart

Har du vært på tur og funnet noe som mangler i et av landkartene våre, eller noe du vil bidra med? Da kan du gå gi dine tilbakemeldinger til oss via rettetjenesten rettikartet.no. 

Rette i sjøkart og nautiske publikasjoner

Tilbakemeldinger om feil og mangler i sjøkart og nautiske publikasjoner fra Kartverket, meldes til sjødivisjonen på Rett i kartet eller på e-post efs@kartverket.no. Husk å sende med informasjon om hva det dreier seg om, hvem du er og hvor (geografisk) tilbakemeldingen gjelder.

For tips, se «Innmelding av rettelser» på kartverket.no/efs.

Andre henvendelser om sjøkart og produkter fra Kartverkets sjødivisjon kan sendes til kundesenter@kartverket.no.

Rett i kartet