Hopp til innhold

Standarder

De nasjonale bransjestandardene innenfor kart, oppmåling og geografisk informasjon er utviklet i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Nasjonal strategi for videreutvikling av SOSI har som mål å sikre at geodata er lett tilgjengelig og til størst mulig nytte for samfunnet.

Les mer

Her finner du retningslinjer om hvilke formater som brukes for å formidle data som er direkte eller indirekte stedfestet. Dette avhenger av grensesnitt og produksjonsløp.

Les mer

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI er også et mye brukt filformat for norske kartdata.

Les mer

Her finner du nasjonal bransjestandard for alt fra grunnlagsnett og kontroll av geodata, til symbolfonter for friluftsliv og sport.

Les mer

Gjennom standardiseringssekretariatet er Kartverket koordinator, rådgiver og standardiseringsorgan for geografisk informasjon.

Les mer

Her er en oversikt over de høringene som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor kart, oppmåling og geografisk informasjon.

Les mer

Arbeidet med SOSI-standardene er organisert gjennom frivillig deltakelse i referansegrupper eller standardiseringsprosjekter.

Les mer

Prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder er åpne for deltakelse.

Les mer