Nasjonalt program for omløpsfotografering startet flyfotografering i 2006. Målsettingen var å fotografere hele landet i løpet av 6 år, for deretter å gjenta fotograferingen i regelmessige intervaller på 5-10 år, avhengig av område.

Fylkesmennenes fellesadministrasjon, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Kartverket står for grunnfinansieringen av programmet. Det øvrige finansieres gjennom forvaltningssamarbeidet Norge digitalt og av Geovekst.

Fotografering og tilrettelegging av bildene følger en langtidsplan. Det produseres både ortofoto (Ortofoto 50) og vertikalbilder for fotogrammetrisk kartkonstruksjon. Det foreligger nå ortofoto med bakkeoppløsning 50 cm eller bedre for hele landet, og en er i gang med 2. omløp.

Nå blir alle de nye ortofotoene fra omløpsfotograferingen produsert med en bakkeoppløsning på 25 cm. Ortofotoene blir forvaltet i norgeibilder.no og er tilgjengelige for Norge digitalt-parter gjennom WMS-tjenester.

Plan for de nærmeste årene

Det er utarbeidet en langtidsplan for de nærmeste årene. Denne planen blir revidert årlig. 

I 2019 blir det bestilt flyfotografering av fire nye områder:

  • Rogaland 2019
  • Hardangervidda 2019
  • Saltfjellet 2019
  • Sør-Varanger 2019

I tillegg videreføres gjeldende kontrakter for Møre 2018.

De fire nye prosjektene dekker til sammen 61 500 km2. Område i Møre dekker ca. 5 000 km2.

Kartet under viser status for siste fotografering og planlagt fotografering framover. Den samme planen er tilgjengelig i norgeskart på nett.

Omløpsfotografering - langtidsplan

Last ned kartet i større format (pdf).