Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Datakvalitet i matrikkelen

Denne siden inneholder informasjon om datakvalitet i matrikkelen og forslag til forbedringer. Siden er relevant for deg som jobber med matrikkel og benytter matrikkeldata.

Strategi og tiltaksområder

Datakvalitetsstrategi

Med forankring i prosjektet Masterplan matrikkel jobber Kartverket med én strategi for økt datakvalitet i matrikkelen. Vi ønsker at matrikkelen skal ha riktig datainnhold og datakvalitet til å ivareta samfunnsprosesser og brukerbehov.

Databruk og konsekvenser

Vi trenger oversikt over hvem som bruker matrikkelen og kvaliteten på dataene. Det er også viktig å vite hvilke konsekvenser det får hvis man legger inn feil eller mangelfull data.

Eksisterende data

Dette tiltaksområdet handler om å få oversikt over hvilke andre databaser og prosesser i samfunnet som har overlappende data med matrikkelen. Målet er å unngå dobbeltarbeid.

Bevisstgjøring

Gjennom bevisstgjøring og kommunikasjon skal vi bidra til å definere datakvalitet og få brukere av matrikkelen til å definere hva som er godt nok for dem.

Føring av matrikkel

Det er viktig at opplysninger som skal inn i matrikkelen er riktige. Vi må derfor ha rutiner som sikrer dette. Rutinene må sikre at alle legger inn matrikkeldata på samme måte.

Innhenting av data

Vi skal ha gjort grundige undersøkelser av andre måter å heve datakvaliteten på før vi samler inn ny data til matrikkelen.

Masterplan matrikkel

Matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret) skal bli mer robust og moderne. Dette skal skje gjennom det treårige prosjektet Masterplan matrikkel, i nært samarbeid med brukere og andre aktører.

Last ned matrikkelrapporter

Kartverket har utviklet matrikkelrapporter som er fritt tilgjengelige. Rapportene gir deg informasjon om datakvaliteten i matrikkelen. De kan for eksempel benyttes til videre analyser eller som arbeidslister.

Retting av avvik mellom matrikkel og grunnbok

Matrikkelen og grunnboka utgjør til sammen eiendomsregistreringssystemet vårt. Noen av datafeltene som skulle hatt likelydende innhold har ulikheter. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan man kan rette dette.

Share