Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kraftledningsregisteret

Høyspente kraftledninger kan tinglyses i kraftledningsregisteret. Du kan bestille utskrift fra registeret hvis du er interessert i eierforhold og pant knyttet til en bestemt kraftlinje.

Hva er kraftledningsregisteret?

Kraftledningsregisteret er et register for høyspente sterkstrømsledninger som er anlagt for statens regning, eller av et kraftselskap med hjemmel i en konsesjon. Registeret føres manuelt av tinglysingsmyndigheten i Kartverket.

I kraftledningsregisteret tinglyses eierforhold og panteretter i kraftledninger. Registeret er lite i bruk og er ikke oppdatert for alle ledninger.

Bestill utskrift fra kraftledningsregisteret

Du kan bestille informasjon om en kraftledning ved å sende en skannet bestilling på e-post eller som brev i posten. Du kan bruke vårt bestillingsskjema "kopi av tinglyst dokument" og angi hvilken kraftledning du er interessert i. Du må oppgi kraftledningens navn og nummer, og hvor den ligger. Du må også presisere i skjemaet at bestillingen gjelder for kraftledningsregisteret. Du vil få tilsendt en utskrift av kraftledningens grunnboksblad i vanlig post.

Utskrift og kopi av tinglyste dokumenter koster 172 kroner per utskrift.

Hvordan tinglyse kraftledninger

Send bestilling til:

Fast eiendom:

Kartverket tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 HØNEFOSS

Andel i borettslag:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 KINSARVIK

Eller skjema på e-post:

tinglysing@kartverket.no

Skjema

Share