Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Status datafangst

I 2021 blir det bestilt fotografering av ca. 66 500 km².

Dette fordeler seg på to gjenstående prosjekter som ikke ble fotografert i 2020 (9 800 km²) og tre nye prosjekter i 2021 (56 700 km²). De tre nye prosjektene er kalt Agder og Telemark, Trøndelag og Nordland Sør

Her er områdene som fotograferes i 2021:

 

Plan-Fotografering-2021.jpg

 

Se hva som er fotografert i 2020 i kartløsning. Etter hvert kommer det tilsvarende oversikt for 2021.

De avtalte leveringsfristene for de tre ulike leveransene er som følger:

  • Flybilder innen 15. november 2021
  • Orienteringdata (Aerotriangulering) leveres tidligst mulig og senest innen 10. desember 2021.
  • Ortofoto for prosjektene leveres tidligst mulig og senest innen 1. februar 2022.

Kartverkets gjennomfører mottakskontroll av leveransene fortløpende. Vi legger bildene inn i www.norgeibilder.no så raskt som mulig. Vi antar at alle ortofoto-prosjektene vil være inne i løpet av mars 2022.

Share