Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Matrikkelens testmiljøer får nye nettadresser

Som Kartverket har informert om tidligere vil nettadressene til matrikkelens testmiljøer bli endret 20. mai 2021. De nye adressene må tas i bruk både for å starte testklienter og bruke tjenester etter dette tidspunktet.

Kartverket vil derfor minne alle brukerne av matrikkelens testmiljøer, om at dagens nettadresser vil bli endret. De nye adressene må tas i bruk for å få tilgang til testmiljøene etter dette tidspunktet. Den enkelte må sørge for at denne informasjonen blir distribuert videre internt i sin organisasjon.

Disse endringene vil ikke påvirke produksjonsmiljøet.

Nedenfor følger en oversikt over URL-endringene til matrikkelens testmiljøer:

Gammel URL

Ny URL etter 20. mai

https://www.test.matrikkel.no

https://prodtest.matrikkel.no

https://www.test.matrikkel.no:7002

https://hotfix.matrikkel.no

https://www.test.matrikkel.no:7004

https://betatest.matrikkel.no

https://kurs.matrikkel.no:7004

https://kommunetest.matrikkel.no

 

Påloggingsvinduene til testmiljøene etter 20. mai 2021:

Skjermbilde av påloggingsvindu

Påloggingsvindu Prodtest

" width=

Påloggingsvindu Hotfix

 

" width=

Påloggingsvindu Betatest

" width=

Påloggingsvindu Kommunetest

Share