Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Meld deg på Kartverkets nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev én gang i måneden. Meld deg på og hold deg oppdatert blant annet om hva som skjer innen eiendom, kart, geodataarbeid og på fylkeskartkontorene.

Stor milepæl for Marine grunnkart i kystsona

​Fredag 12. november leverte Kartverket, Noregs geologiske undersøking og Havforskingsinstituttet eit forslag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å gjennomføre Marine grunnkart i kystsona som eit nasjonalt program frå 2023.

Brandallaguna er fortsatt en hotspot for fuglelivet

Byggingen av det nye jordobservatoriet på Svalbard har ikke påvirket fuglelivet i Ny-Ålesund. Det konkluderer Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en fersk rapport om fugleovervåkingen som har pågått i sju år.