Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

NVDB brukerforum for Rogaland

NVDB brukerforum skal være ein møteplass kor kommunane i Rogaland tar opp felles utfordringar i arbeidet med forvalting av data i NVDB (Nasjonal vegdatabank).

Brukerforumet består av kommunerepresentantar frå regionen, Fylkeskommunen, Statsforvaltaren, Statens vegvesen og Kartverket. Dagsorden settast i tråd med innspel og ønsker frå kommunane i regionen.

Målsetting

Overordna målsetting er at brukerforumet skal jobbe med felles problemstillingar knytt til vegforvaltning og registrering av data i NVDB, samt dataflyt og standardisering av vegdata.

Sekretariatet

Sekretariatet består av følgande medlemmer:

  • Steinar Knutsvik, Hå kommune (leiar)
  • Ali Moradi, Sandnes kommune
  • Otto Ødegård, Sandnes kommune
  • Knut Sunnanå, Karmøy kommune
  • Geir Magnus Lyse Tungland, SVV
  • Erik Lima, Rogaland fylkeskommune
  • James Stott, Statsforvalteren Rogaland
  • Jon Moe, Kartverket Rogaland (sekretær)
Share