Dette er kart som er lagt til rette for "vanlege" folk også, slik at dei kan opnast med vanleg programvare og brukast enten du treng det til Word eller Powerpoint.

Pakka med oversiktskart inneheld noregskart, fylkeskart, Europakart, maritime grenser, Svalbard, Jan Mayen og Antarktis.

Du finn illustrasjonskarta på Geonorge.no.

Oversiktskart og format

Vi har laga dei fleste illustrasjonskarta i JPEG- eller TIFF-format, noko som gjer det lett å ta dei inn i Word-filer og Powerpoint-presentasjoner. Då er det berre digitale "bilde" av karta, slik at du ikkje kan endre fargar og liknande. Opnar du dei i standard teikne- eller bilderedigeringsprogram, kan du jobbe meir med kartutsnitt, legge inn eigen informasjon og ta utskrift. TIFF-filene er georefererte, som vil seie at det er lagt inn koordinatar.

AI-filene er lagdelte og er samansett av punkt, liner og flater. Har du Adobe Illustrator, kan du enkelt endre og tilpasse karta sjølv.

Brukarrettleiing for EMF-filer i Word/ Powerpoint

Dei fleste illustrasjonskarta er i tillegg lagt ut som EMF- og Powerpoint-filer. Der er det mogleg å endre fargar på liner, flater og punkt i karta. EMF-filer kan importerast i eit Word-dokument, og innhaldet kan redigerast der.

Vi tilrår at du les brukarrettleiinga ”Slik bruker du illustrasjonskartene”.

Vi har også laga ein video som syner korleis du kan bruke karta i Powerpoint (mp4).