Hopp til innhold

Treriksrøysa i Troms

Noregs grenser

Noreg har dei tre administrative og politiske nivåa nasjon, fylke og kommune. Kartverket forvaltar riksgrensene, fylkes- og kommunegrensene og underliggjande kretsar.

Det er 422 kommunar og 18 fylke i Noreg.

Les mer

Norge som kyststat har rettigheter til ressurser i havet. Kartverket beregner grensene for de ulike områdene hvor Norge etter lover og forskrifter har ulike rettigheter.

Les mer

Ei riksgrense er ei avtalefesta avgrensing mellom statar som deler eit landområde. Tilsvarande har vi avtalte avgrensingsliner mellom statane i havområda.

Les mer