Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Driftsmeldinger for matrikkelen

Her finnes oversikt over driftsmeldinger for matrikkelsystemet. Planlagte og ikke planlagte hendelser registreres her.

Hvis du ønsker å få tilsendt driftsmeldinger må du sende en e-post til matrikkelhjelp@kartverket.no.

21.06.2021: Oppgradering til versjon 4.1.3 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.1.3 tirsdag 22/06-2021. Oppgraderingen skal ikke medføre driftsforstyrrelser på produksjon og vil bli foretatt på dagtid.

For test vil det bli kortere forstyrrelser mellom 09:30 og 10:30.

Versjonen inneholder noen små forbedringer av Kartverkets matrikkelklient.

21.06.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 24.06.2021

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjon tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen vil kunne være ustabilt en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) og ehandel tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene til grunnboka tas ned fra kl. 16:00.

10.06.2021: Matrikkelen versjon 4.1.2.3 ble lagt ut i produksjon tirsdag 08.06.2021

Etter denne oppdateringen kan kvitteringer for elektronisk tinglyste forretninger hentes ut i matrikkelen som vanlig.

Vær oppmerksom på at det er kun for forretninger sendt inn etter at denne versjonen ble lagt ut at det vil fungere.

Det som ble sendt inn før vi la ut den nye versjonen er fortsatt slik det var, dvs. at man får et brev med informasjon om bekreftet Grunnboksutskrift i stedet for en kvittering. Hvis du kommer i denne situasjonen, kan du ta kontakt med kundesenteret som kan skaffe de manglende kvitteringene.

04.06.2021: Informasjon om utsettelse av to-faktor pålogging via ID-porten til matrikkelen

Vi viser til den tidligere informasjonen om innføring av to-faktor pålogging til matrikkelklienten. Dette var planlagt satt i produksjon 08.06., men tekniske utfordringer hos oss fører til at vi må utsette dette til slutten av august 2021.

Vi jobber med å utarbeide en revidert tidsplan for arbeidet, denne vil vi gjøre kjent i løpet av kort tid.

01.06.2021: Uthenting av Grunnboksutskrift etter elektronisk tinglysing gir informasjonsbrev i stedet for kvittering

Etter oppgradering av grunnboken lørdag 29.05 får man ikke lengre hentet ut kvitteringer etter elektronisk tinglysing i matrikkelen som forventet. I stedet kommer det et brev med informasjon om bekreftet Grunnboksutskrift. Vi jobber med å få fikset dette og håper å få lagt ut feilretting i løpet av kort tid.

Hvis man kommer i denne situasjonen, kan man ta kontakt med kundesenteret som kan skaffe de manglende kvitteringene.

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.

27.05.2021: Feil med henting av kvitteringsutskrifter i aktivitetslista i matrikkel produksjon og prodtest

Det er en feil i matrikkelens henting av kvitteringsutskrifter fra Grunnboken. Fram til denne er rettet vil man få en feilmelding om at det ikke finnes noen grunnboksutskrift for forretningen hvis man klikker på Grunnboksutskrift for en forretning i Aktivitetslista. Denne feilmeldingen vil uansett komme for forretninger som er mer enn ei uke gamle.

Vi håper å få rettet dette opp i løpet av dagen og beklager eventuelle utfordringer det skaper for matrikkelføringen.

26.05.2021: Feil i koblingen mellom matrikkelen og landmålerregisteret

Det er en feil i koblingen mellom matrikkelen og landmålerregisteret. Fram til denne er rettet vil man få en feilmeldingsboks hvis man prøver å legge inn referanse til landmåler i matrikkelklienten.

Vi håper å få rettet dette opp i løpet av dagen og beklager eventuelle utfordringer dette skaper for matrikkelføringen.

26.05.2021: Nytt i matrikkelen versjon 4.1

Tirsdag 25.05.2021 ble versjon 4.1 av matrikkelen lagt ut. Den nye versjonen av matrikkelen inneholder ny funksjonalitet og endringer på eksisterende funksjonalitet som følge av endringer i matrikkelforskriften.

NB! Gamle tjenester for matrikkelen er faset ut, detaljert informasjon finnes her.

Ny og endret funksjonalitet i versjon 4.1

Opplysninger om landmåler
Fra versjon 4.1 av matrikkelen er det mulig å legge til opplysninger om landmåler ved matrikkelføring av oppmålingsforretninger. Det gjelder opplysning om hvilken landmåler som er utpekt av kommunen til å bestyre oppmålingsforretningen som registreres, jf. matrikkellova § 35 andre ledd.

Opplysning om nettadresse til saksarkiv
Det er nå mulig å registrere nettadresse til saksarkiv. Funksjonaliteten er tilknyttet forretningsdata. Feltet kan benyttes av kommuner som har innsynsløsning for visning av dokumenter, eller søkefelt for dette.

Geometri for grenser som følger kurve
Det er innført nye regler for merking og måling av grenser. Dette følger av endringene i matrikkelforskriften av 8. juni 2020, som trådte i kraft fra 1. januar 2021. Endringene får noen praktiske konsekvenser for situasjoner der grenser følger kurver. Du kan finne mer informasjon i artikkelen Merking og måling av grenser – grenser som følger kurve.

Føring av eier av offentlig veggrunn mv.
Det er innført nye regler for føring av eier av offentlig veggrunn mv. som følge av endringene i matrikkelforskriften § 62b. Kommunene skal føre opplysning om registrert eier og fester i saker som gjelder matrikulering av umatrikulert grunneiendom og umatrikulert festegrunn samt registrering av jordsameie.
Kartverket skal føre opplysninger om ikke tinglyste eierforhold i andre tilfeller.
Opplysninger om eier og festers kontaktinstans skal kunne føres av både Kartverket og kommunene.

Generelle forbedringer og feilrettinger
Det er også utført feilrettinger og forbedringer i Kartverkets matrikkelklient:

  • Font i rapporter fra matrikkelen er endret.
  • Font med samiske tegn benyttet feil tegn i PDF-rapport. De samiske tegnene "Ŋ" og "ŋ" skilles nå bedre fra hverandre i rapporter med ny font.
  • Rettet feil som oppstod i flatebygging dersom SOSI-fil inneholdt koordinater på teiggrense med høyde.
  • Feil på lagret nøyaktighetsklasse på teiggrenser er rettet. Det er 450 000 - 500 000 teiggrenser som har blitt oppdatert.
  • Det ble lagt til en "Legg til knapp" i dialogvinduet for registrering av atkomster for å hindre at vinduet lukkes dersom man skal registrere sommer- eller vinteratkomst.
  • Atkomst vil nå vises og kunne editeres i kartlaget.
  • Fjernet restriksjonen om å ha dato på ny føringshistorikk i brukstilfellet Endre Bygningsdata. Bygningstatushistorikker uten dato vil også sorteres etter rekkefølgen som nevnt i beskrivelsen.

Tilbakemeldinger
Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverkets matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp-menyen.

Føringsinstruks
Føringsinstruks for matrikkel, versjon 4.1, er oppdatert.
Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner.

25.05.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 27.05.2021

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjon tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen vil kunne være ustabilt en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) og ehandel tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene til grunnboka tas ned fra kl. 16:00.

21.05.2021: Oppgradering til versjon 4.1 av matrikkelen

Det er planlagt en oppgradering av matrikkelen til versjon 4.1.0 tirsdag 25.05.2021. Oppgraderingen skal ikke medføre driftsforstyrrelser på produksjon, og den vil bli foretatt på dagtid.

For test vil det bli kortere forstyrrelser mellom 09:30 og 10:30.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

11.05.2021: Matrikkelens testmiljøer får nye nettadresser

Kartverket minner brukerne av matrikkelens testmiljøer om at dagens nettadresser vil bli endret 20.05.2021. De nye adressene må tas i bruk både for å starte testklienter og bruke tjenester etter dette tidspunktet. Disse endringene vil ikke påvirke produksjonsmiljøet.

Ny IP-adresse mot disse systemene vil være 159.162.107.105.

Nedenfor følger oversikt over URL-endringene til matrikkelens testmiljøer:

Gammel URL

Ny URL etter 20. mai

https://www.test.matrikkel.no

https://prodtest.matrikkel.no

https://www.test.matrikkel.no:7002

https://hotfix.matrikkel.no

https://www.test.matrikkel.no:7004

https://betatest.matrikkel.no

https://kurs.matrikkel.no:7004

https://kommunetest.matrikkel.no

27.04.2021: Matrikkel produksjon og matrikkel Norge digitalt får nye IP-adresser mandag 03.05.2021

Grunnet endringer i infrastrukturen vil matrikkel produksjon og matrikkel Norge digitalt få nye IP-adresser. I dag benyttes hhv. 159.162.103.152 for produksjon og 159.162.103.30 for Norge digitalt. Etter endringen vil det være 159.162.23.252 for begge.

Man kan begynne testing mot ny matrikkel produksjon og ny matrikkel Norge digitalt om ønskelig.

Vi melder også om at testprod-systemene og kommunetest var oppe og klare til bruk fra kl. 12:00 i dag.

26.04.2021: Ekstraordinært vedlikehold matrikkel produksjon og test

Vi har dessverre behov for ekstraordinært vedlikehold på matrikkelens systemer.

I kveld mandag 26.04.2021 fra kl. 20:00 vil det bli noe nedetid på matrikkel produksjon og innsyn for Norge digitalt, samt ustabilitet på Se eiendom.

Dette er forventet å være i orden fra kl. 21:00.

I morgen tirsdag 27.04.2021 fra morgenen av vil testprod-systemene og kurs-systemene være nede i noen timer, forventet normal drift fra kl. 12:00.

Vi beklager kort varsel og eventuelle ulemper dette medfører.

26.04.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 29.04.2021

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjon tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen vil kunne være ustabilt en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) og ehandel tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene til grunnboka tas ned fra kl. 16:00.

 

23.03.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 25.03.2021

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjon tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen vil kunne være ustabilt en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) og ehandel tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene til grunnboka tas ned fra kl. 16:00.

23.03.2021: Oppgradering av matrikkelen

Tirsdag 23.03.2021 vil matrikkelen bli oppgradert til versjon 4.0.1.
Versjon 4.0.1 er en sub-versjon med funksjonalitet for å registrere, vedlikeholde og fjerne referanser til avtale om stedbunden rettighet, aktivere utgåtte bygninger i tillegg til generelle forbedringer/feilrettinger.

Referanse til avtale om stedbunden rettighet
Endringene i matrikkelforskriften åpner for at det skal kunne registreres referanse i matrikkelen for avtaler om stedbundne rettigheter som er tinglyst i grunnboka. Det er derfor opprettet tre nye brukstilfeller for å registrere, vedlikeholde og fjerne referanser til slike avtaler.
De nye brukstilfellene er:

  • Registrer avtale om stedbunden rettighet
  • Vedlikehold avtale om stedbunden rettighet
  • Slett avtale om stedbunden rettighet

Referanse til avtalen vil bli automatisk slettet i matrikkelen når en stedbunden rettighet slettes i grunnboka. En oversikt over avtaler som automatisk er slettet, vises i aktivitetslista.

Aktiver utgåtte bygninger

Det er utviklet et nytt brukstilfelle som kan aktivere bygninger og bygningsendringer som kun har en aktiv bygningsstatus som feilaktig har satt bygningen som utgått. Bygninger som har flere aktive bygningstatuser i bygningshistorikken, må fortsatt aktiveres i brukstilfellet "Endre bygningsdata".

Se Føringsinstruks for matrikkelen for mer detaljer.

Oppgraderingen skal ikke medføre driftsforstyrrelser og vil bli foretatt på dagtid.

16.03.2021: Feil ved uthenting av personer via endringsloggen til matrikkelen

I løpet av natta har det blitt lest inn et foretak (en Juridisk Person) fra enhetsregisteret som gir feil ved utlevering i endringsloggen fra matrikkelen. For produksjon gjelder dette endringsnummer 310883079.
Vi jobber med å få løst opp i dette, men det vil nok gi feil i xml-validering fram til det er rettet. Vi håper dette ikke skaper for store feil for brukere av endringsloggen.

24.02.2021: Versjon 4.0.0 av matrikkelen er nå lagt ut

Versjon 4.0.0 av matrikkelen ble lagt ut 23.02.2021.

Den nye versjonen av matrikkelen inneholder for det meste ny funksjonalitet, og endringer på eksisterende funksjonalitet som følge av endringer i matrikkelloven og matrikkelforskriften.

Vi har i tillegg gjort noen endringer i brukstilfellet Endre egenskap på matrikkelenhet, laget en ny WFS som viser atkomstpunkt og utført forbedringer/feilrettinger.

I mars/april vil det komme egne subversjoner med funksjonalitet for å opprette/endre referanse til avtale om stedbunden rettighet, ta ut rapport for relevant utdrag fra matrikkelbrev og mulighet for to-faktor pålogging til Kartverkets matrikkelklient.

Her er utfyllende informasjon om hva som er nytt i matrikkelen versjon 4.0.0.

NB! Gamle tjenester for matrikkelen er nå stengt. Det vil si at innsynsAPI, endringsloggAPI og oppdateringsAPI versjon 3 er faset ut. Ta kontakt med matrikkelhjelp@kartverket.no dersom dere har spørsmål.

23.02.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket

Torsdag 25.02.2021 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene vil derfor til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer til matrikkel tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjon tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen vil kunne være ustabile en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) og ehandel tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene til grunnboka tas ned fra kl. 16:00.

22.02.2021: Oppgradering til versjon 4.0.0 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.0.0 tirsdag 23.02.2021 kl. 18:00.

Oppgraderingen vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Vi ønsker også å minne alle brukere av API-ene våre om at i versjon 4.0.0 vil OppdateringsAPI_v3, endringsloggAPI_v3 og innsynAPI_v3 fases ut. Disse API-ene vil ikke lengre være tilgjengelig, og alle som ønsker å bruke tjenester mot matrikkelen må gjøre dette på støttede API-er. Liste over hvilke API-er man kan bruke finner dere her.

Kommunetest og Prodtest vil bli oppgradert fra kl. 16:00.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

 

29.01.2021: Nettverksproblemer også i dag

Kartverket opplever også i dag problemer med nettverket. Det betyr at henvendelser til tjenestene våre til tider kan være ustabile.
Det jobbes med å finne en løsning på problemene. Vi beklager igjen de ulempene dette påfører brukerne.

28.01.2021: Fortsatt nettverksproblemer i Kartverket

Kartverket opplever fortsatt noen problemer med nettverket. Det betyr at henvendelser til tjenestene våre til tider kan være ustabile.
Det jobbes med å finne en løsning på problemene. Vi beklager de ulempene dette påfører brukerne.

27.01.2021: Nettverksproblemer i Kartverket

Vi opplever for tiden nettverksproblemer med flere systemer i Kartverket og arbeider med feilsøking. Noen få parter har meldt om problemer med matrikkelen i denne sammenhengen, men alt i alt er status på systemet bra. Vi håper å ha funnet og rettet feilen i løpet av ettermiddagen.

25.01.2021: Vedlikehold på matrikkelen i uke 4 2021

Mandag 25.01.2021 mellom kl. 18:00 og 21:00
Det vil være noe vedlikehold på matrikkelen i kveld, noe som vil kunne føre til litt ustabilitet på enkelte matrikkeltjenester.

Torsdag 28.01.2021 fra klokken 16:00
Videre er det vanlig månedlig vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag. Alle systemene vil derfor til tider kunne være ustabile og utilgjengelige.

Test- og kurssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkelen tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen og SeEiendom vil kunne være ustabile en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

 

05.01.2021 kl. 11:30: Feil ved utlevering i endringsloggen fra matrikkelen

I løpet av natta har det blitt lest inn et foretak (en Juridisk Person) fra enhetsregisteret som gir feil ved utlevering i endringsloggen fra matrikkelen. For produksjon gjelder dette endringsnummer 309386489.

Vi jobber med å få løst opp i dette, men det vil nok gi feil i xml-validering fram til det er rettet. Vi håper dette ikke skaper for store feil for brukere av endringsloggen. Se Jira for mer informasjon om feilen.

02.01.2021 kl. 10:30: Kommunereguleringer er gjennomført

Årets kommunereguleringer er gjennomført i matrikkel og grunnbok, og endringsloggene til systemene åpnes straks.

Matrikkel:
Siste endringsnummer før kommuneendring: 309325121
Siste endringsnummer etter kommuneendring: 309356972

Grunnbok:
Siste endringsnummer før kommuneendring: 197379368
Siste endringsnummer etter kommuneendring: 197381484

Tekniske spørsmål vedr. matrikkel rettes via API-prosjektet i Jira; https://jira.statkart.no/projects/API/
Tekniske spørsmål vedr. grunnbok rettes via GAPI-prosjektet i Jira; https://jira.statkart.no/projects/GAPI/

01.01.2021 kl. 17:30: Status kommunereguleringer

Matrikkel og grunnbok/elektronisk innsending ble stengt som planlagt 31.12.2020 kl. 12. Vi er i gang med våre tekniske kjøringer i begge systemene, og er p.t. i henhold til våre planer.

15.12.2020: Kommunereguleringer ved årsskiftet 2020/2021

Det er to områder som skal endre kommunetilhørighet med virkning fra 1. januar 2021. Det gjelder et område fra Vestre Slidre til Øystre Slidre kommune, og et fra Rauma til Vestnes kommune. 

Minner om datoene for stenging av matrikkel og grunnbok ved årsskiftet 2020/2021:
• Matrikkelen stenges for all oppdatering fra og med torsdag 31. desember kl. 12. 
• Grunnboken stenges for all oppdatering fra og med torsdag 31. desember kl. 12, og det samme gjelder brukerne av elektronisk tinglysing.

Konsekvenser:
• Systemene matrikkel og grunnbok vil være utilgjengelig for endringer inntil de etter planen åpnes igjen mandag 4. januar 2021.
• I perioden vil Kartverkets matrikkelklient ikke kunne startes, og andre klienter/systemer vil ikke kunne oppdatere i matrikkelen.
• Det vil ikke være mulig å sende inn dokumenter til elektronisk tinglysing via Altinn eller Kartverkets eiendomstjenester.

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelige i Kartverkets innsynstjenester i perioden, men ustabilitet kan forekomme. Dette gjelder eksempelvis seEiendom, e-handel og grunnboka. Innsynstjenestene vil gå mot frosset database inntil systemene settes i normal drift igjen.

Tekniske spørsmål vedr. matrikkel rettes via API-prosjektet i Jira; https://jira.statkart.no/projects/API/
Tekniske spørsmål vedr. grunnbok rettes via GAPI-prosjektet i Jira; https://jira.statkart.no/projects/GAPI/

Denne driftsmeldingssiden oppdateres med status gjennom prosessen. 

Share