Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartverket sine logoar

Logoen til Kartverket finst i to utgåver: Som ståande (med tekst under merke) og som liggande (med tekst til høgre). I størst mogleg grad skal ståande logo – med teksten under merket – nyttast.

Logoen finst i fargar og svart/kvitt. Logo med ramme er laga for bruk på mørk botnfarge.

Logoen kan brukast i samband med grafisk produksjon og kan opnast i fleire teikne- og biletbehandlingsprogram der fargerommet CMYK blir brukt.

Kartverkets logo ståande

" width=

Logo ståande (PDF / CMYK)
Logo ståande med kvit tekst (PDF / CMYK)
Logo ståande med ramme (PDF / CMYK)
Logo ståande i svart og kvitt (PDF / CMYK)
Logo ståande (SVG / RGB)
Logo ståande (PNG / RGB)

Kartverkets logo liggande

" width=

Logo liggande (PDF / CMYK)
Logo liggande med kvit tekst (PDF / CMYK)
Logo liggande med ramme (PDF / CMYK)
Logo liggande i svart og kvitt (PDF / CMYK)
Logo liggande (SVG / RGB)
Logo liggande (PNG / RGB)

Share