Fargeleggingsbøker er blitt bestseljarar i ei rekkje land, og hobby-teiknarar i hopetal har funne sjelefred og fått utløp for kreativiteten sin ved å fargelegge detaljerte mønster og motiv. Også Kartverket har kasta seg på fargeleggingstrenden som har gått sin sigersgang over store delar av verda.

På norgeskart.no kan du velje kva for ein by eller tettstad du vil skrive ut kart for fargelegging. Opne norgeskart.no, finn rett by/stad ved å zoome deg inn i kartet eller ved å nytte søkjefeltet, og vel "Lag fargeleggingskart" i menyen som dukkar opp.

Lag fargeleggingskart (norgeskart.no)

For deg som vil ha ferdige fargeleggingskart - nedanfor har vi laga klar utskriftskart for eit lite utval byar:

Større format

I tillegg til fargeleggingskarta i norgeskart.no har vi laga ei meir avansert løysing for dei som ynskjer større format. Ved å nytte Qgis-prosjektet vårt kan du generere og skrive ut fargeleggingskart opp til formatet A0. Dette krev sjølvsagt større enn vanleg skrivar og meir enn gjennomsnittleg datakunnskap.

For å nytte denne løysinga må du installere Qgis på datamaskina di. Klikk her for å gå til nedlastingssida på qgis.org.

Last ned zip-fil med brukarrettleiing for fargeleggingskart i Qgis.