Siste oppdatering

Slik jobber vi med standardisering

Gjennom standardiseringssekretariatet er Kartverket koordinator, rådgiver og standardiseringsorgan for geografisk informasjon

Vil du bidra?

Ønsker du å delta i et eller flere standardiseringsprosjekter? Send en e-post til:

standardiseringssekretariatet@kartverket.no

Utvikling av standarder

Standardiseringsarbeidet skal dekke samfunnets behov for standarder innen geografisk informasjon/ geomatikk, og behov for standarder i den geografiske infrastrukturen i Norge. Dette gjøres ved å utvikle standarder der dekkende nasjonale, europeiske og internasjonale standarder ikke finnes.

Dokumentet Utvikling av nasjonale bransjestandarder Geografisk informasjon (pdf) (2018), som er et av Kartverkets styrende dokumenter, gir en nærmere beskrivelse av standardiseringsarbeid - mål og hensikt, definisjoner og termer, finansiering og organiseringen av arbeidet.

Meld inn standardiseringsforslag

De som har faglige standardiseringsbehov som ikke er dekket, og som passer inn i "Standarder Geografisk informasjon", registrerer behovet i skjemaet Forslag til nytt standardiseringsprosjekt (docx).

Søknaden sendes standardiseringssekretariatet@kartverket.no for behandling og godkjenning.

Nye prosjekter, revisjoner og høringer

Prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder er åpne for deltakelse.

Se hvilke standardiseringsprosjekter og høringer som er i gang akkurat nå.

Standardiseringskomiteen for geomatikk

Standardiseringskomiteen for geomatikk er opprettet for å oppnå en løpende, formell kontakt med brukergrupper og fagmiljøer innen geografisk informasjon.

Standardiseringskomiteen for geomatikk skal:

 • ha representanter for de største offentlige etatene, utdanningsinstitusjonene og private brukere
 • godkjenne og anbefale igangsetting av standardiseringsprosjekter
 • vedta nye og reviderte standarder
 • trekke tilbake standarder
 • fremme forslag til standardiseringsrådet for IKT-standarder i offentlig sektor om å ta geomatikkstandarder inn i referansekatalogen
 • ha møter etter behov, og det føres referat fra møtene
 • legge til grunn konsensusprinsippet ved beslutninger
 • bidra til å følge opp internasjonal standardisering av geografisk informasjon

Standardiseringssekretariatet

Standardiseringssekretariatet er lagt til Kartverket og skal:

 • motta behov for ny standard, revisjon eller tilbaketrekking av standarder
 • lede og formidle behov til standardisering fra brukermiljøene til standardiseringskomiteen for geomatikk
 • fremme forslag til standarder for godkjenning i standardiseringskomiteen for geomatikk
 • drifte og forvalte infrastruktur i tilknytning til standardiseringsarbeidet (eks. registre)
 • lede standardiseringsforum i Kartverket, et forum som koordinerer Kartverkets syn på hvilke standardiseringsprosjekter som skal
 • igangsettes i tilknytning til standarder geografisk informasjon
 • kvalitetssikre harmoniseringen av standardene mot andre standarder nasjonalt og internasjonalt
 • sikre behandling av nye behov for standardisering i standardiseringsforum
 • utarbeide katalogen "Standarder geografisk informasjon" som gir oversikt over internasjonale, europeiske og norske standarder for
 • geografisk informasjon, samt nasjonale standarder utviklet av eller i regi av Kartverket.
Del