Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

Forvaltning, drift og vedlikehald i Vestland fylke

Alle kommunane i Vestland fylke har inngått ein FDV-avtale som regulerer det kontinuerlege vedlikehaldet av geografiske data. Avtalen inkluderer òg drift, distribusjon, rettar og sal av data. Vedlegga til avtalen blir revidert årleg.

Ny runde med historiske ortofoto i Vestland fylke

Historiske ortofoto gir eit blikk bakover i tid, til støtte for framtidig planlegging. I Vestland fylke har runde 1 med historiske ortofoto vore tilgjengeleg eit par år på norgeibilder.no. Etter ønske frå partane i Geovekst-samarbeidet er no også ei runde 2 med historiske ortofoto starta. Ortofoto frå denne runden vert etter planen tilgjengeleg i løpet av 2022.

Del