Siste oppdatering

Arbeidsutvalg for Plan- og temadata i Vestfold og Telemark fylke

I Vestfold og Telemark fylke er det et felles arbeidsutvalg for plan- og temadata (AUPT). Utvalget skal drøfte behov for data, verktøy, kompetanse og samarbeid innen plan- og temadata.

Mandat

AUPT skal være en møteplass hvor partene i Norge digitalt for Vestfold og Telemark presenterer og drøfter saker knyttet til produksjon, formidling og bruk av plan- og temadata. Dette inkluderer kurs, informasjon og tekniske/ faglige utfordringer. Utvalget rapporterer fast til Temadataforum.

Utvalget skal:

  • Være et lokalt fagforum for utarbeidelse og bruk av plan- og temadata. Målet er å sikre relevant plan- og temadata med høy kvalitet og god formidling av disse
  • Fungere som lokal forankring av geodataarbeidet i fylket
  • Bidra med innspill fra brukere lokalt/ regionalt til andre samarbeidsfora i infrastrukturen, bl.a. Temadataforum
  • Bidra til kurs/ kompetanseheving innen fagområdet

 

Medlemmer i Arbeidsutvalg for Plan- og temadata 2021
Representerer Navn Kommer fra
Fylkeskommunen Kristian Ingdal Vestfold og Telemark fylkeskommune
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Gunnar Kleven Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statens vegvesen Turid Vongraven Statens vegvesen region sør
Kommunene Tor Flom Nome kommune (Midt-Telemarksamarbeidet)
Kommunene Tove Fagerbæk Siljan kommune (Grenlandsamarbeidet)
Kommunene Kolbjørn Hem Larvik kommune
Kommunene Kåre Conradsen Tønsberg kommune (Kommunesamarbeidet, Vestfold)
Energi Kai Gunnar Jore Skagerak Energi
Norge digitalt sekretariatet - Kartverket Vestfold og Telemark
Norge digitalt sekretariatet Leif Kåre Knutsen Kartverket Vestfold og Telemark (leder)
Del