Siste oppdatering

Norges nordligste medlem i et Norge digitalt utvalg!

Høstmøtet 15.9. i fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark startet med å ønske Longyearbyen lokalstyre (Ll) og representant Morten Dyrstad velkommen som medlem. Lokalstyret ønsker å være part i samme forum som kommunene når det gjelder regionalt arbeidet i Norge digitalt. Referatet er tilgjengelig.

Longyearbyen lokalstyre

Longyearbyen lokalstyre ivaretar de kommunale oppgavene og tjenestene i Longyearbyen på Svalbard, omtrent på samme måte som en kommunal administrasjon på fastlandet. På enkelte områder skiller det generelle geodata-arbeidet seg litt fra det vi er vant til på fastlandet men det er veldig mange fellestrekk.

Noen forskjeller - mange likhetstrekk

Longyearbyen lokalstyre ønsker å være part i samme forum som kommunene når det gjelder regionalt arbeidet i Norge digitalt. Myndighetsforholdene og lovgrunnlaget er noe forskjellig fra det vi er vant til på fastlandet men det er flere likhetstrekk.

Vi ønsker Longyearbyen lokalstyre og representant Morten Dyrstad velkommen som medlem i fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark.

Mer om Longyearbyen lokalstyre: https://www.lokalstyre.no/

Møtereferat

Referat fra møtet finner du nederst på siden til FGU:

Del