Geovekst i Troms og Finnmark fylke

Kartleggingsprosjekt i Troms og Finnmark

Det er planlagt FKB-A og B-kartlegging av totalt 225 km2 fordelt på 5 kommuner. Et prosjekt i Vardø, Vadsø og Nesseby er utsatt. Kartkonstruksjon for omløpsfotograferingen på Hinnøya og Indre Finnmark starter i år, og er utvidet med 8 kommuner. Begge prosjektene er utlyst.

Del