Siste oppdatering

Det offentlige kartgrunnlag

Kommunene i hele landet har fått i oppgave å velge sitt offentlige kartgrunnlag (DOK). Dette må gjøres hvert år. 34 kommuner (87,2%) i Troms og Finnmark har valgt DOK for 2021. 19 av disse har valgt DOK for første gang.

Status per 7. desember 2021

Sorterbar tabelloversikt per kommune (nede på siden)
Klikk for større bilde.png

Kartutsnitt som viser status for valg av DOK i Troms og Finnmark fylke per 7. desember 2021
Kartutsnitt som viser status for valg av DOK i Troms og Finnmark fylke per 7. desember 2021

 

Det offentlige kartgrunnlaget og temadata

DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan-og byggesaksarbeid. Data som inngår er blant annet temadata og FKB-data. Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Kommunen velger hvert år hvilke temadatasett som skal inngå i deres DOK. Disse skal alltid tas hensyn til i kommunens planarbeid og saksbehandling.

Fordeler med å velge datasett som skal inngå i kommunens DOK:

  • et korrekt og oppdatert faktagrunnlag gir et bedre beslutningsgrunnlag
  • sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling
  • datagrunnlaget blir det samme for alle som planlegger og skal bygge innenfor kommunens grenser
  • bevisstgjør og hever fokus på og bruk av tematiske geodata

DOK i Troms og Finnmark - årets mål nådd!

Målet for Troms og Finnmark om at 50 % av kommunene i fylket velger DOK-temadatasett i 2021 er nådd. Målet for 2022 er at alle kommunen i fylket velger sitt DOK. Du finner mer informasjon i fylkets geodataplan.

Til Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark fylke 2022 - 2025

Hvilke datasett inngår i din kommunes offentlige kartgrunnlag?

En oversikt over hvilke DOK-datasett som gjelder for din kommune finner du på geonorge.no

Gå til geonorge.no og velg kommunen i nedtrekksmenyen

Kommunevis status for valg av DOK per 7. desember 2021

Tabellen under viser status for valg av DOK i fylket, og oppdateres fortløpende.

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene ved å klikke på kolonnetitlene. Du kan også søke i tabellen.

Relatert informasjon

Mer om Det offentlige kartgrunnlaget (DOK): regjeringen.no

Se «DOK og temadata» nederst for mer informasjon

Del