Siste oppdatering

Fylkesgeodatautval for Rogaland konstituert

Konstituering av utvalget var et av hovedtemaene på møte 26. mai. Referat fra møtet er nå tilgjengelig.

Fylkesgeodatautval for Rogaland fylke

Fylkesgeodatautvalet (FGU) er øvste organ for samordning innan Noreg digitalt og geovekst i fylket. Utvalet er også ansvarleg for utarbeiding av årleg geodataplan. Referat fra møter finn du nederst.

Del