Siste oppdatering

To av 10 digitale årsmøter i Innlandet avholdt

Årets første Norge digitalt (ND) årsmøter ble gjennomført 23. og 24. februar for henholdsvis Gjøvik-regionen med Gran og Valdres kommunene. Møtene gjennomføres i år digitalt med god representasjon fra alle kommuner og flere av de øvrige partene.

Hovedsakene på årsmøtet i Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) er alltid gjennomgang av status og planer innenfor kartlegging, matrikkel, plan og temadata.

I år har vi valgt å fokusere litt ekstra på geodataplanen i fylket. Målet har vært å øke kjennskapen til målene og tiltakene i planen ute i kommunene, og bli enige om prioriteringer for 2021.

Tiltak og ønsker

Kommunene har blitt utfordret til å presentere hvilke tiltak de ønsker å ha spesielt fokus på. Både i Gjøvik-regionen og Valdres er man opptatt av:

  • kontinuerlig matrikkelforbedring
  • stabil og god flyt av plandata
  • turruter inkludert kvalitetsheving av traktorveg/ sti og
  • registrering av interessepunkter (POI) i felles database for Innlandet

For å nå målene pekes det på viktigheten av kompetanseheving og gode rutiner. Det igangsettes nå et arbeid med å utarbeide maler for rutinebeskrivelser for plan, bygg og veg.

Målet er at alle kommuner skal ha utarbeidet en første versjon av rutinebeskrivelser innenfor disse fagområdene i løpet av året. Statsforvalteren i Innlandet har allerede gjort et arbeid med dette for ajourhold av AR5.

Regionvise, digitale årsmøter

I Innlandet gjennomfører vi årsmøtene regionvis og vi på kartkontoret opplever møtene som en nyttig møteplass hvor vi når bredt ut til alle kommuner. Det har så langt vært to gode møter med bra engasjement og gode innspill fra partene og vi ser fram til å møte de resterende 8 regionene.

For flere detaljer om regionmøtene

Del