Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Innlandet fylke

Her finner du oversikt over framtidige møter og kurs i regi av Kartverket Innlandet. Dette inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt samarbeidet i fylket. Oversikten oppdateres jevnlig.

Oversikten viser planlagt aktivitet, og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Aktivitetskalender for Innlandet fylke 2021
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
8.9. Møte i arbeidsutvalg Basis geodata Innlandet Kommer bente.kristiansen@kartverket.no
7.9. Møte i arbeidsutvalg Plan- og temadata Innlandet Kommer yngvild.malmo@kartverket.no
9.6. Møte i arbeidsutvalg Basis geodata Innlandet Hamar bente.kristiansen@kartverket.no
8.6. Møte i arbeidsutvalg Plan- og temadata Innlandet Hamar yngvild.malmo@kartverket.no
19.5. Møte i Fylkesgeodatautvalget Innlandet Hamar bente.kristiansen@kartverket.no
28.4. Kurs i «Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister» Innlandet Team Informasjon
8.4. Lillehammer-regionen Innlandet Kommer Avholdt
6.4. Elverum-Solør Innlandet Kommer Avholdt
24.3. Regionmøte Nord-Østerdal Innlandet Teams Referat
23.3. Regionmøte SÅTE Innlandet Teams Referat
17.3. Regionmøte Nord-Gudbrandsdal Innlandet Teams Referat
16.3. Regionmøte Midt-Gubrandsdal Innlandet Teams Referat
10.3. Regionmøte Sør-Hedmark Innlandet Teams Referat
9.3. Regionmøte Hedmarken Innlandet Teams Referat
24.2. Regionmøte Valdres Innlandet Teams Oppsummering
23.2. Regionmøte Gjøvikregionen og Hadeland Innlandet Teams Oppsummering
Del