Kurs: Fra Vegnett til Elveg 2.0

I samarbeid med programvareleverandørene arrangerer Kartverket kurs i oppdatering av Elveg 2.0. Flere kursdatoer, fra 6. januar til 22. februar 2022.

-
09:00 - 15:00
Teams

Flere kursdatoer, fra 6. januar til 22. februar 2022.

Kurs i oppdatering av Elveg 2.0

Hele kurset forutsetter at man har grunnleggende opplæring i sin GIS-programvare. Kursopplegget vil gå jevnlig i innføringsfasen av Elveg 2.0, det vil si i perioden november 2021 til februar 2022.

Kurset består av to deler, som begge kjøres som webinarer:

Del 1: Teori med Kartverket

Første del av kurset er en teoridel ved Kartverket. Kurset bygger i stor grad på Kartverkets veileder for vegtema.

På kurset skal vi blant annet se på:

  • Endringene fra Vegnett til Elveg 2.0
  • Sammenhengen mellom samferdselsdatasettene i FKB
  • Implementeringen i Sentral FKB.

Du trenger ikke ha oppgradert programvaren og innført Elveg 2.0 for å delta på del 1. Webinaret kjøres flere ganger og opptak fra tidligere kurs er publisert.

Opptak av del 1 - teori med Kartverket

Opptak fra gjennomgangen med Kartverket ligger på Vimeo (åpnes i nytt vindu):

Del 2: Praksis i programvarene WinMap (Norconsult) og GISLINE (Norkart)

Geometrihåndtering er vesentlig endret, og brukeren vil merke dette i ny og endret funksjonalitet i sin programvare GISLINE/WinMap. Det er derfor satt opp praksiskurs for brukere av GISLINE/WinMap som vi anbefaler deg å delta på. Kurset består av demonstrasjon av ny funksjonalitet, samt praktisk oppgaveløsing.

Opptak av kurset blir liggende tilgjengelig for kursdeltagerne i en måned i etterkant.

Påmelding til del 2 - praksiskursene

Deltagelse på del 2 forutsetter at man har deltatt på del 1, eller sett det i opptak. For å delta på kurs i GISLINE trenger kommunen GISLINE versjon 8.1 eller nyere installert. Kurs i WinMap kjøres på egne kurssystemer, og forutsetter ikke at noe er gjort på den lokal installasjonen.

Det er i hovedsak kurs for Geovekst-kommuner, og kursplass til én deltaker per kommune. Ta kontakt med ditt lokale kartkontor dersom det er ønske om flere deltagere, eller om din kommune ikke er med i Geovekst-samarbeidet. Kurset har en kostnad på cirka 1500kr per deltaker, hvilket dekkes gjennom den vanlige FDV-økonomien. Kommunen vil derfor ikke få en egen faktura for deltakeravgiften.

Hvert kurs med programvareleverandørene har et begrenset antall plasser og påmeldingen fungerer etter "førstemann til mølla"-prinsippet.

Når en kursdato er fulltegnet fjernes den fra listene.

For brukere av WinMap:

For brukere av GISLINE:

Del