Hopp til innhold

Kart og kartlegging

Les korleis kart blir til og om det omfattande arbeidet som ligg bak, om korleis ein måler høgda på ein fjelltopp og tyngdekrafta på ein innsjø.

Både satellittar, flyfoto og laserskanning frå fly blir brukt til å måle høgde over havet (hoh.). I tillegg må ein framleis måle manuelt langs bakken for at høgdene skal bli heilt nøyaktige.

Les mer

Eit kart er ei forminska teikning av ein del av jordas overflate sett rett ovafrå. Eit godt kart formidlar bodskapet tydeleg og fortel ei historie.

Les mer

Arbeidet med å lage kart kan delast inn i geodetisk grunnlag (referanseramme), datafangst, generalisering og trykking og mangfaldiggjering.

Les mer

Alle kart har eit rutenett eller koordinatsystem som kan brukast for å stadfeste stader. Koordinatsystemet på kartet kan samanliknast med x- og y-koordinatar i eit aksesystem.

Les mer

Jordkloden er kontinuerlig i endring. For å overvåke endringene bruker vi stadig mer avanserte satellitter, måleinstrumenter og teknikker.

Les mer

Kartverket måler endringer og bevegelser på jorden med millimeters nøyaktighet fra et geodetisk jordobservatorium på Svalbard. Vi tar utgangspunkt i kvasarer, som er fjerntliggende himmellegemer.

Les mer

Forskere ved Kartverket har utarbeidet en ny oversikt over hvordan Norge beveger seg basert på data fra et landsdekkende nettverk av GPS-stasjoner.

Les mer

Klokkene våre er laga slik at 24 timar skal vere den tida jorda bruker på å snurre éin gong rundt seg sjølv, men jorda snurrar ikkje like fort kvar dag. Det kjem av at jordmassane flytter på seg.

Les mer

Kor mykje blir vi trekte ned mot sentrum av jorda? For å kunne kartleggje og overvake jorda, må vi også måle endringar i tyngdekrafta.

Les mer

Synker havet eller hever landet seg? Landheving slik vi kjenner den i Skandinavia skyldes i hovedsak siste istid. Store mengder is lå over Skandinavia og trykket landet ned. Da isen smeltet, begynte l...

Les mer

Svalbard blir stadig høyere. Nye målinger forklarer hvorfor landhevingen er større enn det modellene forutser.

Les mer