Hopp til innhold

Historie

Allereie i 1773 starta den første offisielle kartlegginga av Noreg. Mykje av denne historia er dokumentert i Kartverkets samlingar.

Norsk kartmuseum i Kartverkets lokale på Ringerike har ei unik samling instrument og utstyr brukt til oppmåling og kartlegging gjennom fleire hundre år.

Les mer

Vil du ha eit gammalt kart på hytteveggen? Historiske kart kan lastast ned og skrivast ut gratis.

Les mer

Kartverket har mange historiske fotografi som dokumenterer aktivitetar som har vore gjennomført så lenge det har vore mogleg å ha med seg kamera ut i felt.

Les mer

Kartverkets sentralarkiv for flyfoto og satellittbilder inneholder originaler av samtlige flybilder (vertikalbilder) tatt i Norge fra 1935 og fram til i dag.

Les mer

Gå til nettstedet "Norge i bilder" og se historiske bilder. Velg fanen "Søk i bilder" og søk på stedsnavn.

Les mer

Historieverket «Med kart skal landet bygges» forteller den spennende historien om oppmålingen og kartleggingen av Norge.

Les mer

Dei eldste karta der Noreg er tatt med, blei teikna av utlendingar og viser gjerne fleire land. Først på byrjinga av 1600-talet blei det, særleg i Nederland, trykt kart som berre omfatta Noreg.

Les mer

Kort tid etter at Noreg blei med i NATO i 1949, la Forsvaret fram planar om ein ny landsdekkande, militær kartserie i målestokk 1 : 50 000 (M711).

Les mer

Kartverket har laga ein plan for kva vi bør ta vare på i Noreg frå klassisk oppmåling gjennom meir enn 200 år. 33 vardar er med i verneplanen.

Les mer

Friedrich Georg Wilhelm Struve målte avstanden frå Svartehavet til Hammerfest – Struves meridianboge – for å finne ut kor flattrykt jorda er ved polane.

Les mer