Når deltakerne også møter over en time før start, vitner det om et tema som engasjerer sterkt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet stilte med en engasjert statssekretær Paul Chaffey.

- Jeg er optimist, dette er bra diskusjoner og veldig konkret på hva som må gjøres. Vi har litt dårlig tid, sier Chaffey. For mye skal på plass når kommunene skal slå sammen IT-systemene sine og gjøre anskaffelser.

- Mange kommer til å spørre de samme leverandørene om å få viktige ting gjort samtidig, sier Chaffey.

- Ja, de har kort tid igjen, og det er kapasitetsutfordringer i kommunal og privat sektor, bekrefter Kartverkets IKT-koordinator Bernt Audun Strømsli.

Ressurskrevende

Det kan også leverandørene selv bekrefte.

- Det kommer veldig kompliserte kravspesifikasjoner. Det er ressurskrevende både for kommunene og leverandørene. Vi er redd for at vi ikke har kapasitet til å svare alle disse anbudene som kommer, sa Øivind Hofgaard i Tieto.

De nye kommunene som deltok på workshopen, hadde mange spørsmål og temaer de ønsket å få diskutert, både med IT-leverandørene og de andre kommunene. En av dem var Hallgeir Torgersen i Senja kommune

- Dette gir oss noen knagger å henge arbeidsoppgavene våre på, og vi føler at vi blir ivaretatt ved at vi selv får komme med utfordringer som diskuteres her i dag. Det gir oss et bredere perspektiv på utfordringer kommune-Norge står overfor, sier Torgersen.

Smidig prosess

Kartverket, KS og Difi har sammen satt opp en rapport med resultatene fra workshopen og oppfølgingsoppgaver som nå sendes ut til alle deltakerne.

- Kartverket har en rolle som koordinator på fagområdet. Vi kan ikke gå inn å gjøre jobben for kommunene. Men vi må legge til rette for en smidig prosess, så kommunene kommer i mål på en god måte, sier Strømsli.

Les og se mer

For mer informasjon, kontakt IKT-koordinator Bernt Audun Strømsli på e-post bernt.audun.stromsli@kartverket.no