Siste oppdatering

Prosjekter og høringer

Her er en oversikt over prosjekter og høringer som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor geografisk informasjon.

Pågående høringer om standarder

Ingen standarder er ute på høring nå.

Ønsker du å komme med kommentarer til høringen, benytt kommentarskjemaet vårt (docx). Send utfylt skjema til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

Her er en oversikt over prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder:

Del