Pågående høringer om standarder

SOSI-standard Plan 5.0 (pdf) - frist for kommentarer er 8. mars 2020. Fristen er utvidet fra den opprinnelige som var 9. februar.
Det arrangeres et åpent høringsmøte onsdag 19. februar. For mer informasjon og påmelding gå her.

Ønsker du å komme med kommentarer til høringer, benytt kommentarskjemaet vårt (docx).

Her er en oversikt over prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder.

Sammenstilte høringskommentarer etter høring

Høringskommentarer med tiltak/kommentarer i standardiseringsprosjektene: