Pågående høringer om standarder

SOSI standard Regler for UML-modellering 5.1 (pdf) - høringsfrist 11. august 2019

Ønsker du å komme med kommentarer til høringer, benytt kommentarskjemaet vårt (docx).

Her er en oversikt over prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder.

Sammenstilte høringskommentarer etter høring

Høringskommentarer med tiltak/kommentarer i standardiseringsprosjektene: