Vedtak

Alle vedtakene som er gjort i Geovekst-forum i løpet av 2018 er samlet i én oversikt.

Se oversikt over vedtak fra Geovekst-forum i 2018.

Møter 2018

Alle dokumenter er i pdf-format.

21.–.22. november

Melding 4/2018

11.–12. september

Melding 3/2018

29.–30. mai

Melding 2/2018

7.–8. mars

Innkalling og saksliste

Melding 1/2018