Hopp til innhold

Arealplan og planregister

Veiledere, lenker og tips til de arbeider med å lage arealplaner og forvalte planregister.

Her er en innføring i hvordan en arealplan skal kodes når den digitaliseres.

Les mer

Plan- og bygningsloven krever at kommunen skal ha et planregister, og det skal helst være digitalt. Her skisserer vi hvordan det kan gjøres.

Les mer

Gjennomføringa av viktige statlege eller regionale utbyggingsprosjekt kan gjere det nødvendig at staten sjølv må utarbeide og vedta arealplanar.

Les mer

Få hjelp i planarbeidet - mellom anna til å oppnå rett teknisk kvalitet på kartgrunnlag, arealplanar og planregister.

Les mer

Dei fleste kommunar har digitalisert analoge arealplanar og etablert digitale planbasar. Analoge arealplaner er planar på papir, lerret og liknande.

Les mer

Se kommunale planregistre, kommuneplaner og reguleringsplaner. SePlan inneholder kopi av data fra kommunenes digitale planregistre.

Les mer

Her finn du lenker til lover, forskrifter, rundskriv, rettleiingar og nettsider som kan vere til nytte i arbeidet med arealplanar og planregister.

Les mer

Norge digitalt samarbeidet har i perioden 2010 til 2017 jobbet for å få på plass kommunale planregistre. Kommunens vedtatte regulerings- og kommuneplaner er tilrettelagt på digitalt form og utveksles ...

Les mer

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat