For sluttbrukerne av matrikkelen betyr dette at alle klientapplikasjoner mot de gamle tjenestene vil slutte å virke fra denne datoen. Det betyr at flere må skrive om klientapplikasjonene til å gå mot nye tjenester, og at de må forberede seg på utfasingen som skjer fra 23. februar 2021. Sluttbrukerne i kommuner, statlig etater og andre virksomheter og samarbeidsparter må ta kontakt med leverandørene sine for å få gjennomført overgangen. Dersom virksomhetene har bygget egne løsninger mot matrikkelen, må dette gås gjennom sammen med leverandørene. Dette bør skje i god tid før alle de gamle tjenestene skrus av 23. februar 2021.

De nye tjenestene i matrikkelen legger til rette for enklere uthenting av store datamengder og vedlikehold av lokal kopi av matrikkeldata. Tidligere tok det 30 dager å bygge opp en komplett lokal kopi av matrikkelen, men ved de nye tjenestene vil dette kun ta fem dager. De nye tjenestene inneholder også matrikkelens historikk, noe som har vært etterspurt. For å få tilgang til historikk må det søkes om en egen rolle hos Kartverket. Det gis ikke tilgang til personopplysninger på historikk.

Det er laget et dokument som beskriver de mer tekniske delene av dette. Dokumentet heter Utfasing av innsyn endringslogg og oppdateringsapi versjon 3 og info om nytt Web service API for matrikkelen.

Dokumentasjon for matrikkelAPI-et, lenker til eksempelklient og lenker til tjenestene finnes her.

Ta kontakt med matrikkelhjelp@kartverket.no, dersom dere har spørsmål eller ønsker en bruker i Jira, for direkte kontakt med utviklere. Det er også mulig å avtale Teams-møter.