Skip to content

Hva er tinglysingsgebyret i dag?

Gebyret for tinglysing i fast eiendom for papirbasert innsending er 585 kroner, og 540 kroner for elektronisk innsending. For tinglysing i borettslagsandeler er tinglysingsgebyret for papirbasert innsending 480 kroner, og 440 kroner for elektronisk innsending. Ved overføring av fast eiendom beregnes det også dokumentavgift. Sletting er gratis.

Read more