Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Globalt geodesiforum på «Jordens dag»

Visste du at geodesi er fundamentet for å sikre bærekraftige byer og samfunn? Og kjenner du til de økonomiske fordelene ved effektiv utnyttelse av en nøyaktig og tilgjengelig global geodetisk referanseramme?

På Earth Day, 22. april arrangerer FNs underkomite for geodesi og FNs statistiske divisjon det globale forumet “The Power of Where: The Value of Geodesy to Society”. Webinaret er åpent for alle og arrangeres live fra kl 12.30 til 14 norsk tid, med Kartverket i arrangementskomiteen.

Nytteverdien ved nøyaktig stedfesting

– Dette webinaret har et imponerende panel av eksperter og ambassadører og vil gjennom konkrete eksempler og brukerhistorier vise både nytteverdi og utviklingspotensialet som nøyaktig stedfesting legger til rette for, sier spesialrådgiver Laila Løvhøiden i Kartverket. Hun representerer Norge i FNs underkomite for geodesi.

Global geodesiambassadør

Forumet åpnes av ambassadør Peter Thomson fra Fiji. Ambassadør Thomson er FNs spesialutsending for hav, og han har nylig påtatt seg rollen som FNs globale geodesiambassadør. Det var Peter Thomson som fremmet resolusjonen "A Global Geodetic Reference Frame for Sustainable Development" for FNs Generalforsamling i februar 2015, som danner grunnlag for å sikre verden et system for å kunne stedfeste ting på jorda og i verdensrommet.

– I tillegg vil forumet kaste lys over nødvendigheten av et sterkt globalt samarbeid for å vedlikeholde den geodetiske infrastrukturen og de geodetiske produktene vi alle er avhengige av for å stedfeste, sier Løvhøiden.

FN-senter for geodesi

En av foredragsholderne er presidenten i det tyske kartverket, BKG, Paul Becker. Arbeidet med etablering av FNs geodesisenter, Global Geodetic Centre of Excellence i Bonn er rute og planlagt oppstart er til sommeren. Les mer om dette: Kartverket inn i FN-senter for geodesi.

Mer informasjon om geodesiforumets program og registrering (med link til webinaret, som blir lagt ut kort tid før 22. april) finner du her: “The Power of Where: The Value of Geodesy to Society”.

Share